... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #4 ]
Nedoločeni in določeni integral
Določeni integral

S pomočjo določenega integrala bomo računali ploščino likov med grafom funkcije f(x) in abscisno osjo na deločenem intervalu.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 2,30 € z DDV

Koda izdelka: 04-07-02

Ob zakupu podpoglavja 'Določeni integral' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
8
primeri s postopki
23
video teorije
0
video primeri
15
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje 61 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Določeni integral #1a

Izračunaj natančno vrednost določenega integrala.

Določeni integral #1c

Izračunaj natančno vrednost določenega integrala.

Določeni integral #1d

Izračunaj natančno vrednost določenega integrala.

Odkleni dostop: 2,30 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Določeni integral #1f

Izračunaj natančno vrednost določenega integrala.

Določeni integral #1g

Izračunaj natančno vrednost določenega integrala.

Določeni integral #1h

Izračunaj natančno vrednost določenega integrala.

Določeni integral in uvedba nove spremenljivke #4a

Izračunaj natančno vrednost določenega integrala s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Določeni integral in uvedba nove spremenljivke #4b

Izračunaj natančno vrednost določenega integrala s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Določeni integral in uvedba nove spremenljivke #4c

Izračunaj natančno vrednost določenega integrala s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Določeni integral in uvedba nove spremenljivke #4d

Izračunaj natančno vrednost določenega integrala s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Določeni integral in uvedba nove spremenljivke #5a

Izračunaj natančno vrednost določenega integrala s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Enačba #6

Izračunaj za kateri pozitivni realni števili a velja enačba.

Povprečna vrednost funkcije #7

Zapiši povprečno vrednost funkcije na danem intervalu.

Določeni integral in metoda integriranja po delih #8a

Izračunaj določeni integral s pomočjo integriranja po delih (per partes).

Določeni integral in metoda integriranja po delih #8b

Izračunaj določeni integral s pomočjo integriranja po delih (per partes).

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...