... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.8 od 5.0 [ #15 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Graf racionalne funkcije

Racionalna funkcija je kvocient dveh polinomov. Pri risanju grafa moramo izračunati začetno vrednost, ničle, pole, predznak in vodoravno asimptoto.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,10 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-05

Ob zakupu podpoglavja 'Graf racionalne funkcije' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
10
primeri s postopki
41
video teorije
0
video primeri
11
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 65 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Graf racionalne funkcije #1

Narisati je potrebno graf racionalne funkcije, kjer sta polinoma v števcu in imenovalcu enake stopnje.

Graf racionalne funkcije #3c

Narisati je potrebno graf racionalne funkcije, kjer sta polinoma v števcu in imenovalcu enake stopnje.

Graf racionalne funkcije #3e

Narisati je potrebno graf racionalne funkcije, kjer sta polinoma v števcu in imenovalcu enake stopnje.

Odkleni dostop: 4,10 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Graf racionalne funkcije #4a

Narisati je potrebno graf racionalne funkcije, kjer sta polinoma v števcu in imenovalcu enake stopnje.

Graf racionalne funkcije #4b

Narisati je potrebno graf racionalne funkcije, kjer sta polinoma v števcu in imenovalcu enake stopnje.

Graf racionalne funkcije #4d

Narisati je potrebno graf racionalne funkcije, kjer sta polinoma v števcu in imenovalcu enake stopnje.

Dvojna ničla polinoma #5a

Narisati je potrebno graf racionalne funkcije, kjer ima polinom v imenovalcu večjo stopnjo od polinoma v števcu.

Graf racionalne funkcije #5c

Narisati je potrebno graf racionalne funkcije, kjer ima polinom v imenovalcu večjo stopnjo od polinoma v števcu.

Graf racionalne funkcije #7a

Narisati je potrebno graf racionalne funkcije, kjer ima polinom v imenovalcu večjo stopnjo od polinoma v števcu.

Graf racionalne funkcije #8a

Narisati je potrebno graf racionalne funkcije, kjer ima polinom v imenovalcu manjšo stopnjo od polinoma v števcu.

Točka, kjer se sekata asimptota in racionalna funkcija #9b

Če polinoma v ulomku racionalne funkcije med seboj klasično delimo in ostanek enačimo z 0, dobimo absciso presečišča asimptote z racioanlno funkcijo.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...