... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

OPOZORILO: Objava maturitetne pole 'Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021' je dovoljena na podlagi pisne privolitve Državnega izpitnega centra (RIC). Naloge iz maturitetne pole so v celoti last Državnega izpitnega centra (RIC) in so na strani www.instruiraj.me objavljene zgolj z namenom razlage maturitetnih nalog.

Vir: www.ric.si (Državni izpitni center, Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana)

4.7 od 5.0 [ #11 ]
Poklicna matura
Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021

Rešene in razložene naloge poklicne maturitetne pole v pisni in video obliki. Reševanje in razumevanje nalog preteklih maturitetnih pol je priporočljivo za pripravo na pisni del poklicne mature.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,80 € z DDV

Koda izdelka: 04-11-11

Ob zakupu podpoglavja 'Poklicna matura zimski izpitni rok 2. februar 2021' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
14
primeri s postopki
18
video teorije
0
video primeri
17
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 67 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Vrednost izraza #1-1

Brez računala izračunajte vrednost izraza.

Pravilnost izjav #1-2

aLi so naslednje izjave pravilne?

Dirka po Sloveniji #1-3

Koliko odstotkov dolžine celotne poti predstavlja dolžina najdaljše etape?

Pol racionalne funkcije #1-4

Natančno izračunajte pola racionalne funkcije.

Enakokraki trikotnik #1-5

Izračunajte velikost kota ob osnovnici.

Aritmetična sredina #1-6

Kolikšna je aritmetična sredina vseh v razredu?

Geometrijsko zporedje #1-7

Koliko snega je zapadlo drugi dan?

Kocka in krogla #1-8

Izračunajte površino krogle in površino kocke.

Razstavljanje #1-9

Razstavite dana izraza.

Sistem treh enačb s tremi neznankami #1-10

Rešite sistem enačb.

Premica #1-11

Zapišite enačbo dane premice.

Verjetnost #2-1a

Izračunajte verjetnost, da se kroglica ustavi na polju, ki je večkratnik števila 3.

Krožni kolobar #2-1b

Izračunajte ploščino krožnega kolobarja.

Ničle funkcije #2-2a

Izračunajte ničle dane funkcije in zapišite njihove stopnje.

Stacionarne točke #2-2b

Izračunajte stacionarni točki funkcije f.

Število miz in stolov #2-3a

Izračunajte število stolov za mizami.

Število miz v vrstah #2-3b

Razporejanje miz v vrste.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...