... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #67 ]
Racionalna števila
Algebrski ulomki

Ulomek je sestavljen iz imenovalca, ulomkove črte in števca. Ulomke bomo razširjali in jih krajšali. Spoznali bomo obratni ulomek ter računske operacije z ulomki.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 14,50 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-02

Ob zakupu podpoglavja 'Algebrski ulomki' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
30
primeri s postopki
145
video teorije
1
video primeri
22
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 65 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Okrajšaj ulomek #3d

Ker imamo v števcu in imenovalcu produkt števil in potenc, lahko takoj okrajšamo ulomek.

Okrajšaj ulomek #5a

V števcu in imenovalcu imamo vsoto in razliko posameznih členov, zato moramo izraza najprej razstaviti po Vietovem pravilu, šele nato lahko okrajšamo.

Okrajšaj ulomek #6c

Pri razstavljanju izraza v imenovalcu in števcu uporabimo pravilo razlike kvadratov in razlike kubov.

Odkleni dostop: 14,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Okrajšaj ulomek #7f

V števcu in imenovalcu izpostavimo skupni faktor ter uporabimo Vietovo pravilo.

Okrajšaj ulomek #8e

V števcu najprej izpostavimo skupni faktor, nato pa s pomočjo razlike kvadratov izraz raztavimo do konca.

Okrajšaj ulomek #9e

Izraza v števcu in imenovalcu razstavimo s pomočjo razlike kvadratov in pravila o razstavljanju štiričlenika.

Izračunaj vrednost ulomka #10

Manjše vrednosti vstavimo v ulomek in poračunamo, pri večjih vrednostih pa nam pomaga, da ulomek najprej okrajšamo.

Poenostavi izraz #11h

Pri produktu dveh ulomkov, kjer nastopajo izrazi, moramo števce in imenovalce po potrebi razstaviti in šele nato krajšati.

Seštej in odštej ulomke #13a

V imenovalcih danih ulomkov so števila, zato poiščemo najmanjši skupni imenovalec, da lahko ulomke seštejemo in odštejemo.

Seštej ulomka #13b

V imenovalcih danih ulomkov so števila, zato poiščemo najmanjši skupni imenovalec, da lahko ulomka seštejemo.

Odštej ulomka #14a

V imenovalcih imamo izraze, poiščemo skupni imenovalec in ulomka odštejemo.

Seštej ulomka #15f

V imenovalcih imamo izraze, če je mogoče jih najprej razstavimo, nato pa poiščemo skupni imenovalec in ulomka seštejemo.

Seštej in odštej ulomke #16a

V imenovalcih imamo izraze, če je mogoče jih najprej razstavimo, nato pa poiščemo skupni imenovalec in ulomke seštejemo in odštejemo.

Poenostavi izraz #17a

V imenovalcih imamo izraze, poiščemo skupni imenovalec in ulomke odštejemo in seštejemo.

Poenostavi izraz #17b

V imenovalcih imamo izraze, če je mogoče jih najprej razstavimo, nato pa poiščemo skupni imenovalec in ulomke odštejemo.

Poenostavi težji izraz #17e

V imenovalcih imamo izraze, če je mogoče jih najprej razstavimo, nato pa poiščemo skupni imenovalec in ulomke odštejemo.

Množenje in seštevanje ulomkov #18a

Izraze v števcih in imenovalcih najprej razstavimo, pri produktu dveh ulomkov pa okrajšamo kar se da. Nato ulomka še seštejemo.

Poenostavi izraz #18c

Najprej odštejemo ulomka v oklepaju, šele nato množimo s tretjim ulomkom.

Poenostavi izraz #19a

Najprej odštejemo ulomka v oklepaju, šele nato delimo s tretjim ulomkom.

Poenostavi izraz #19e

Upoštevamo prednostne računske operacije, zato najprej delimo dva ulomka, šele potem se lotimo seštevanja ulomkov.

Okrajšaj ulomek #29a

Dani ulomek okrajšamo tako, da najprej izpostavimo skupni faktor v števcu in imenovalcu.

Reši razcepno enačbo #30a

Pri reševanju enačbe najprej razstavimo imenovalce, v naslednjem koraku pa s skupnim imenovalcem množimo, da se znebimo ulomkov.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...