... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #16 ]
Zaporedja
Neskončna geometrijska vrsta in mešane naloge iz zaporedij

V geometrijskem zaporedju lahko izračunamo vsoto neskončne vrste, če je to zaporedje konvergentno, oz če je kvocient večji od -1 in manjši od 1.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,10 € z DDV

Koda izdelka: 04-01-04

Ob zakupu podpoglavja 'Neskončna geometrijska vrsta in mešane naloge iz zaporedij' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
20
primeri s postopki
51
video teorije
0
video primeri
9
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 32 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Vsota konvergentne geometrijske vrste #1a

Če je vrsta konvergentna, lahko izračunamo vsoto te vrste.

Vsota konvergentne geometrijske vrste #1c

Ker vrsta ni konvergentna, njene vsote ne moremo izračunati.

Neskončno geometrijsko zaporedje #2

Izračunaj količnik in vsoto prvih desetih členov danega zaporedja.

Odkleni dostop: 5,10 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Reši enačbo #3

Ker ima neskončno zaporedje končno vsoto, rešimo enačbo s pomočjo vsote konvergentne geometrijske vrste.

Vsota geometrijske vrste #4a

Ker je vrsta konvergentna, lahko izračunamo vsoto te vrste.

Neskončna geometrijska vrsta #7a

Za katere x je vrsta konvergentna?

Geometrijska vrsta #8a

Za dani x izračunaj vsoto vrste.

Aritmetično in geometrijsko zaporedje #13

V nalogi povežemo aritmetično in geometrijsko zaporedje.

Aritmetično in geometrijsko zaporedje #15

V nalogi povežemo aritmetično in geometrijsko zaporedje.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...