... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.6 od 5.0 [ #19 ]
Trigonometrija
Krožne funkcije

Krožne funkcije so inverzne funkcije kotnih funkcij. Imenujemo jih tudi ciklometrične ali arkus funkcije.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,80 € z DDV

Koda izdelka: 03-04-05

Ob zakupu podpoglavja 'Krožne funkcije' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
8
primeri s postopki
38
video teorije
0
video primeri
32
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 101 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Arkus sinus #1a

Izračunaj brez kakulatorja.

Arkus sinus #1b

Izračunaj brez kakulatorja.

Arkus kosinus #1c

Izračunaj brez kakulatorja.

Odkleni dostop: 3,80 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Arkus sinus #1d

Izračunaj brez kakulatorja.

Arkus sinus #1e

Izračunaj brez kakulatorja.

Arkus tangens #1h

Izračunaj brez kakulatorja.

srcsin(sinx) #2a

Izračunaj brez kakulatorja.

arccos(cosx) #2b

Izračunaj brez kakulatorja.

arcsin(sinx) #2d

Izračunaj brez kakulatorja.

arccos(cosx) #2e

Izračunaj brez kakulatorja.

Arkus tangens in arcus sinus #3a

Izračunaj brez kakulatorja.

Arkus sinus #3c

Izračunaj brez kakulatorja.

arcsin(cosx) #4a

Izračunaj brez kakulatorja.

arccos(sinx) #4c

Izračunaj brez kakulatorja.

Dokaz #5

Dokaži trditev.

sin(arccosx) #6a

Izračunaj brez kakulatorja.

Graf funkcije arkus sinus #7a

Pri risanju grafov bomo ponovili zrcaljenje čez x os.

Graf funkcije arkus sinus #7b

Pri risanju grafov bomo ponovili premik v y smeri.

Graf funkcije arkus sinus #7c

Pri risanju grafov bomo ponovili premik v x smeri.

Graf funkcije arkus sinus #7d

Pri risanju grafov bomo ponovili razteg v y smeri.

Graf funkcije arkus sinus #7e

Pri risanju grafov bomo ponovili razteg v x smeri.

Nariši graf funkcije #8a

Po korakih bomo narisali graf dane funkcije in zapisali Df in Zf.

Nariši graf funkcije #8b

Po korakih bomo narisali graf dane funkcije in zapisali Df in Zf.

Nariši graf funkcije #8c

Po korakih bomo narisali graf dane funkcije in zapisali Df in Zf.

Nariši graf funkcije #8d

Po korakih bomo narisali graf dane funkcije in zapisali Df in Zf.

Graf funkcije arkus tangens #9a

Po korakih bomo narisali graf dane funkcije in zapisali Df in Zf.

Reši enačbo #10a

Z razumevanjem rešimo enačbo krožnih funkcij.

Krožne funkcije
Dodatne video razlage nalog

Izračunaj

Izračunaj brez kalkulatorja.

Ničla in začetna vrednost

Izračunaj ničlo in začetno vrednost.

Vrednost funkcije

Izračunaj vrednost funkcije pri določenem kotu.

Arccos od vrednosti funkcije

Izračunaj arccos od vrednosti funkcije pri določenem kotu.

Izračunaj vrednost funkcije

Pri reševanju naloge se bomo spomnili adicisjkih izrekov in povezav med kotnimi funkcijami istega kota.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...