... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.3 od 5.0 [ #50 ]
Deljivost naravnih in celih števil
Osnovni izrek o deljenju

Če dve naravni števili a in b nista v relaciji deljivosti, se deljenje števila a s številom b ne izzide. V takem primeru pri deljenju dobimo ostanek, ki je manjši od delitelja. Ta števila med seboj zapišemo z osnovnim izrekom o deljenju naravnih števil.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,00 € z DDV

Koda izdelka: 01-02-03

Ob zakupu podpoglavja 'Osnovni izrek o deljenju' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
21
primeri s postopki
50
video teorije
0
video primeri
12
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 30 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Osnovni izrek o deljenju #2a

S pomočjo osnovnega izreka o deljenju poiščemo deljenec.

Osnovni izrek o deljenju #3a

S pomočjo osnovnega izreka o deljenju poiščemo delitelja.

Osnovni izrek o deljenju #4a

S pomočjo osnovnega izreka o deljenju poiščemo deljenec in ostanek.

Odkleni dostop: 5,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Enačba #6a

Poiščimo x s pomočjo osnovnega izreka o deljenju.

Ostanki pri deljenju #7a

S pomočjo osnovnega izreka o deljenju računamo ostanke pri deljenju nekega števila z različnimi delitelji.

Ostanek pri deljenju izraza #9a

S pomočjo osnovnega izreka bomo poiskali ostanek pri deljenju linearnega izraza z nekim številom.

Ostankek pri deljenju izraza #9d

S pomočjo osnovnega izreka bomo poiskali ostanek pri deljenju linearnega izraza z nekim številom.

Ostanek vsote #10a

Pri iskanju ostanka vsote dveh števil, si pomagamo z osnovnim izrekom o deljenju.

Ostanek vsote, razlike in produkta #11

Pri iskanju ostanka vsote, razlike ali produkta dveh števil, si pomagamo z osnovnim izrekom o deljenju.

Ostanek vsote štirih naravnih števil #16a

Ostanek vsote poiščemo s pomočjo osnovnega izreka o deljenju.

Zaporedni naravni števili in njun produkt #19

Poiskali bomo ostanek produkta dveh zaporednih naravnih števil s pomočjo izreka o deljenju.

Besedilna naloga #20

Tudi v besedilnih nalogah imamo lahko skrit osnovni izrek o deljenju, ki nam pomaga pri reševanju naloge.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...