... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #14 ]
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini

Premico lahko zapišemo na tri načine - v eksplicitni, implicitni ali odsekovni (segmentni) obliki.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 8,50 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-05

Ob zakupu podpoglavja 'Enačba premice v ravnini' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
34
primeri s postopki
85
video teorije
0
video primeri
26
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 85 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Eksplicitna oblika enačbe premice #1a

Zapiši enačbo dane premice v vseh treh oblikah.

Implicitna enačba premice #1b

Zapiši enačbo dane premice v vseh treh oblikah.

Odsekovna enačba premice #1c

Zapiši enačbo dane premice v vseh treh oblikah.

Odkleni dostop: 8,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Implicitna oblika enačbe premice #1d

Zapiši enačbo dane premice v vseh treh oblikah.

Nariši premico #2a

Enačbo dane premice preoblikujemo v eksplicitno obliko.

Nariši premico #2b

Premico v odsekovni obliki lahko narišemo s pomočjo odsekov na x in y osi.

Premica skozi dve točki #3a

Napiši enačbo premice, ki poteka skozi dve točki.

Premica skozi dve točki #3c

Napiši enačbo premice, ki poteka skozi dve točki.

Linearna funkcija #4

Izračunaj f(4).

Ali točke ležijo na isti premici? #5a

Poiščemo enačbo premice, ki poteka skozi dve točki in preverimo ali tretja točka leži na premici.

Vzporednost #6b

Zapiši predpis linearne funkcije, katere graf je vzporeden dani premici.

Premice v šopu #6c

Poišči predpis linearne funkcije, katere graf je ena izmed premic v šopu.

Premica in točka #8

V nalogi ponovimo pojma abscise in ordinate točke.

Vzporedni premici #10a

Vzporedni premici imata enaka smerna koeficienta.

Pravokotni premici #11a

Pravokotni premici imata nasprotno obratna smerna koeficienta.

Simetrala daljice #14b

Podani sta krajišči daljice, izračunati pa moramo enačbo premice - simetrale daljice.

Točka na premici #15a

Določi a, da bo točka T ležala na premici.

Vzporednost premic #15b

Določi a tako, da bosta dani premici vzporedni.

Odsek na ordinatni osi #15d

Določi a, da bo odsek na ordinatni osi 3.

Naraščajoča premica #15e

Določi a tako, da bo premica naraščajoča.

Ploščina lika med premico in koordinatnima osema #16

Narišemo premico in izračunamo ploščino pravokotnega trikotnika.

Presečišče premic #22a

Izračunaj presečišče in rešitev grafično preveri.

Presečišče premic #22d

Izračunaj presečišče in rešitev grafično preveri.

Vzporedni premici #24a

Vzporedni premici imata enaka smerna koeficienta.

Presečišče na abscisni osi #24c

Določi a, da se bosta premici sekali na abscisni osi.

Presečišče na simetrali lihih kvadrantov #25a

Določi a, da se bosta premici sekali na simetrali lihih kvadrantov.

Hvaležna mama15.07.2020 00:16:49

Vesela sem, da smo hčerki končno našli način učenja matematike, ki ji ustreza.
Je športnica. Čez dan ima treninge in je ni doma, uči se pozno zvečer ali zgodaj zjutraj, ko je nemogoče dobiti pomoč. Z vašo pomočjo se lahko uči kadarkoli ima čas. Res imate lepo, mirno in vzpodbujajočo razlago ter ogromno vaj.

Hvala za vaš trud!