... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #22 ]
Osnove logike in teorije množic
Množice in računanje z njimi

Množica je skupina nekih elementov oziroma reči, ki je končna ali neskončna. Izračunamo lahko presek, unijo, razliko množic ter kartezični produkt, moč množice ali potenčno množico.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 9,70 € z DDV

Koda izdelka: 01-03-02

Ob zakupu podpoglavja 'Množice in računanje z njimi' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
28
primeri s postopki
97
video teorije
0
video primeri
21
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje 63 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Unija množic #1a

Določi unijo danih dveh številskih množic.

Presek množic #1b

Določi presek danih dveh številskih množic.

Moč množic #1c

Določi moč danih treh številskih množic.

Odkleni dostop: 9,70 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Razlika množic #1d

Določi razliko danih dveh številskih množic.

Presek množic #1e

Določi presek danih treh številskih množic.

Unija in razlika množic #1f

S pomočjo danih dveh računskih operacij med množicami zapišemo novo množico.

Komplement množice #1g

Določi komplement dane številske množice.

Unija in komplement množic #1h

S pomočjo danih dveh računskih operacij med množicami zapišemo novo množico.

Presek in razlika množic #1i

S pomočjo danih dveh računskih operacij med množicami zapišemo novo množico.

Dve številski množici #2

Računanje s preprostimi številskimi množicami.

Množice z izrazi #3

Najprej moraamo zapisati elemente osnovnih množic.

Množice z izrazi #4

Najprej moraamo zapisati elemente osnovnih množic.

Množice z izrazi #7

Najprej moraamo zapisati elemente osnovnih množic.

Množice z izrazi #10

Najprej moraamo zapisati elemente osnovnih množic.

Množice z izrazi #16

Najprej moraamo zapisati elemente osnovnih množic.

Zapiši množico #19

Narisano množico moramo zapisati s pomočjo računskih operacij med množicami.

Nariši množico #21a

Zapisano množico moramo narisati s pomočjo razumevanja računskih operacij med množicami.

Nariši množico #21b

Zapisano množico moramo narisati s pomočjo razumevanja računskih operacij med množicami.

Besedilna naloga #22

S pomočjo risanja množic rešimo dano besedilno nalogo.

Besedilna naloga #23

S pomočjo risanja množic rešimo dano besedilno nalogo.

Besedilna naloga #27a

S pomočjo risanja množic rešimo dano besedilno nalogo.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...