... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.8 od 5.0 [ #46 ]
Funkcija
Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija

Funkciji lahko določimo veliko lastnosti: začetno vrednost, ničlo, definicijsko območje, zalogo vrednosti, omejenost, naraščanje, padanje, negativnost, pozitivnost, sodost in lihost. Izračunamo ali narišemo ji lahko tudi inverzno funkcijo.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 9,20 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-01

Ob zakupu podpoglavja 'Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
29
primeri s postopki
92
video teorije
4
video primeri
19
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 133 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo štiri video teorije ...
Razberi manjkajoče podatke #8

Ali razumemo kaj so koordinate točk? V naslednjem primeru dopolnimo manjkajoče podatke.

Presečišče in simetrala sodih kvadrantov #10

Pokažimo, da se grafa funkcij sekata na simetrali sodih kvadrantov.

Linearna funkcija in lastnosti #11

V nalogi ponovimo risanje linearne funkcije, definicijsko območje, zalogo vrednosti, računanje ničle, začetno vrednosti...

Odkleni dostop: 9,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Sodost in lihost funkcij #12

Računsko preverimo ali so dane funkcije sode ali lihe.

Težja naloga iz sodosti in lihosti funkcij #14

V funkciji ponovimo pojem absolutne vrednosti in ugotovimo ali je soda ali liha.

Sestavljena funkcija in lastnosti #15

Narisali bomo sestavljeno funkcijo ter zapisali njeno definicijsko območje in zalogo vrednosti.

Iz slike razberi lastnosti funkcije #16

Izpišimo ničle, začetno vrednost, intervale na katerih funkcija narašča in pada.

Lastnosti funkcij in zrcaljanje grafa funkcij #17

Na dveh različnih grafih ponovimo lastnosti in zrcaljenje čez abscisno in ordinatno os.

Absolutna vrednost #18a

V funkciji nastopa le ena absolutna vrednost. Risanja grafa funkcije se lotimo postopoma.

Absolutna vrednost #18b

V funkciji nastopata absolutni vrednosti ena znotraj druge. Risanja grafa funkcije se lotimo postopoma.

Absolutna vrednost #18c

V funkciji nastopata dve absolutni vrednosti. Pri risanju grafa funkcije si pomagamo z definicijo absolutne vrednosti.

Bijektivnost funkcije #20

Z razumevanjem absolutne vrednosti narišemo graf funkcije in zapišemo lastnosti funkcije.

Bijektivnost in ostale lastnosti funkcije #21

Izpišimo ničle, začetno vrednost in pogledamo ostale lastnosti.

Iz slike razberi lastnosti funkcije #22

Izpišimo ničle, začetno vrednost, grafično poglejmo ali je funkcija liha ali soda, bijektivna...

Iz slike razberi lastnosti funkcije #23

Izpišimo ničle, začetno vrednost, grafično poglejmo ali injektivn, surjektivna, bijektivna...

Podana je funkcija, ki v zapisu vsebuje kvadratni koren #24

Izpišimo ničle, začetno vrednost in poiščemo definicijsko območje funkcije.

Podana je funkcija #25

Izpišimo ničle, začetno vrednost in poiščemo definicijsko območje funkcije.

Inverzna funkcija #27a

Dani funkciji poišči inverzno funkcijo.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...