... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.0 od 5.0 [ #92 ]
Eksponentna in logaritemska funkcija
Eksponentna enačba in neenačba

V eksponentni enačbi neznanka nastopa v eksponentu. Eksponentne enačbe lahko razdelimo v tri skupine, s pomočjo katerih bomo eksponentne enačbe reševali.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 11,50 € z DDV

Koda izdelka: 02-07-02

Ob zakupu podpoglavja 'Eksponentna enačba in neenačba' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
115
video teorije
1
video primeri
39
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 129 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Eksponentna enačba, kjer sta enaka eksponenta #1e

Če ne moremo enačbo zapisati z enakimi osnovami, pogledamo ali jo lahko preoblikujemo tako, da ima enaka eksponenta.

Eksponentna enačba in število 1 #2a

Tudi število 1 lahko zapišemo kot potenco z osnovo, ki si jo želimo, v eksponentu pa bo število 0.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3a

Vse potence želimo zapisati z enako osnovo.

Odkleni dostop: 11,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3g

Tudi če v eksponentni enačbi kot osnova nastopajo ulomki, moramo poiskati skupno osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3i

Vse potence želimo zapisati z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3j

Če imamo decimalno število, ga moramo zapisati kot ulomek.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3k

Vse potence želimo zapisati z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3m

Če imamo v eksponentni enačbi koren, ga moramo zapisati kot ulomek v eksponentu.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #3q

Pri pripravljanju skupne osnove, bomo imeli v dani eksponentni enačbi malo več dela.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #4a

Pri poenostavljanju enačbe ponovimo produkt potenc z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #4c

Pri poenostavljanju enačbe ponovimo produkt potenc z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #4e

Pri poenostavljanju enačbe ponovimo produkt potenc z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #4f

Pri poenostavljanju enačbe ponovimo zapis korena kot ulomek v eksponentu in produkt potenc z enako osnovo

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #4i

Tudi število 1 lahko zapišemo kot potenco z osnovo, ki si jo želimo, v eksponentu pa bo število 0.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #4o

Pri poenostavljanju enačbe ponovimo produkt potenc z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #5a

Pri poenostavljanju enačbe ponovimo kvocient potenc z enako osnovo.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #5e

Pri poenostavljanju enačbe ponovimo ogromno pravil in utrdimo znanje potenc in eksponentne enačbe.

Eksponentna enačba, kjer sta enaki osnovi #5g

Pri poenostavljanju enačbe ponovimi ogromno pravil in utrdimo znanje potenc in eksponentne enačbe.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #6a

Ko imamo v enačbi seštevanje ali odštevanje potenc z enako osnovo, izpostavimo skupni faktor.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #6j

Ko imamo v enačbi seštevanje ali odštevanje potenc z enako osnovo, izpostavimo skupni faktor.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #6n

Ko imamo v enačbi seštevanje ali odštevanje potenc z enako osnovo, izpostavimo skupni faktor.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #7a

Ko imamo v enačbi seštevanje ali odštevanje potenc z enako osnovo, izpostavimo skupni faktor.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #7c

V dani enačbi se najprej znebimo ulomka in si poenostavimo reševanje.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #7f

Posamezne potence moramo najprej zapisati s skupno osnovo 3.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #7i

V dani enačbi moramo potnce s skupno osnovo dati na svojo stran enačbe.

Eksponentna enačba in izpostavljanje skupnega faktorja #7j

V dani enačbi moramo izpostaviti potenci z različnima osnovama.

Uvedba nove spremenljivke #8a

Ko imamo pri potencah z enakimi osnovami v eksponentu različno število x-ov, uvedemo novo spremenljivko.

Uvedba nove spremenljivke #8b

Ko imamo pri potencah z enakimi osnovami v eksponentu različno število x-ov, uvedemo novo spremenljivko.

Uvedba nove spremenljivke #8c

Ko imamo pri potencah z enakimi osnovami v eksponentu različno število x-ov, uvedemo novo spremenljivko.

Uvedba nove spremenljivke #8d

Ko imamo pri potencah z enakimi osnovami v eksponentu različno število x-ov, uvedemo novo spremenljivko.

Uvedba nove spremenljivke #8f

Ko imamo pri potencah z enakimi osnovami v eksponentu različno število x-ov, uvedemo novo spremenljivko.

Grafično reši enačbo #9a

Ko enačbo ne moremo rešiti računsko, jo rešimo grafično.

Grafično reši enačbo #9d

Ko enačbo ne moremo rešiti računsko, jo rešimo grafično. Enačbo najprej uredimo.

Grafično reši enačbo #9j

Ko enačbo ne moremo rešiti računsko, jo rešimo grafično.

Reši enačbo #10c

Enačbo moramo najprej pravilno zapisati in jo nato po pravilih rešiti.

Presečišče funkcij #12

Grafično in računsko bomo poiskali presečišča danih funkcij.

Reši enačbo 16a

Eksponentne neenačbe rešujemo grafično.

Reši enačbo 16c

Eksponentne neenačbe rešujemo grafično.

Reši enačbo 16f

Eksponentne neenačbe rešujemo grafično.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...