... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

OPOZORILO: Objava maturitetne pole 'Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020' je dovoljena na podlagi pisne privolitve Državnega izpitnega centra (RIC). Naloge iz maturitetne pole so v celoti last Državnega izpitnega centra (RIC) in so na strani www.instruiraj.me objavljene zgolj z namenom razlage maturitetnih nalog.

Vir: www.ric.si (Državni izpitni center, Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana)

4.5 od 5.0 [ #35 ]
Poklicna matura
Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020

Rešene in razložene naloge poklicne maturitetne pole v pisni in video obliki. Reševanje in razumevanje nalog preteklih maturitetnih pol je priporočljivo za pripravo na pisni del poklicne mature.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,80 € z DDV

Koda izdelka: 04-11-09

Ob zakupu podpoglavja 'Poklicna matura spomladanski izpitni rok 6. junij 2020' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
14
primeri s postopki
18
video teorije
0
video primeri
18
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 80 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Vrednost izraza #1-1

Brez računala izračunajte vrednost izraza.

Poenostavljanje izraza #1-2

Množenje, deljenje in potenciranje potenc.

Linearna neenačba #1-3

Rešite linearno neenačbo..

Eksponentna enačba #1-4

Rešite eksponentno enačbo.

Odstotki #1-5

Kolikšna je bila cena plašča pred in po znižanju?

Odvod #1-6

Izračunajte odvod funkcije.

Kombinatorika #1-7

Na koliko različnih načinov lahko družina sedi v taksiju?

Kvadratna enačba #1-8

Rešite kvadratno enačbo in jo zapišite v razcepni obliki.

Razmerja #1-9

Koliko rdečih in koliko belih balonov je napolnil Tine?

Enačba premice #1-10a

Enačbo premice zapišite v eksplicitni obliki.

Risanje premice #1-10b

Premico narišite v koordinatni sistem.

Logaritemska funkcija #1-11

Zapiši koordinate točk A, B in C.

Središčni kot #2-1a

Izračunajte velikosti središčnih kotov.

Krožni izsek #2-1b

Izračunajte središčni kot danega krožnega izseka.

Pravilna 4-strana piramida #2-2a

Izračunajte prostornino in ploščino plašča piramide.

Aritmetično zaporedje #2-2b

Koliko rombov bi imel plašč podobne piramide?

Aritmetična sredina #2-3a

Koliko mobilnih telefonov je podjetje B prodalo decembra?

Prodaja mobilnih telefonov #2-3b

Katero podjetje je bilo v lanskem letu pri prodaji mobilnih telefonov uspešnejše?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...