... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #27 ]
Kvadratna funkcija
Vietovi formuli

Vietovi formuli lahko pomagata pri računanju ničel, če poznamo le koeficienta kvadratne funkcije oz. enačbe.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,40 € z DDV

Koda izdelka: 02-05-03

Ob zakupu podpoglavja 'Vietovi formuli' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
34
video teorije
1
video primeri
11
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 40 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Korena kvadratne enačbe #1a

Zapiši kvadratno enačbo, če poznaš korena.

Korena kvadratne enačbe #1b

Zapiši kvadratno enačbo, če poznaš korena.

Zapiši kvadratno enačbo, če velja enakost #2a

Zapiši kvadratno enačbo, če poznaš vsoto in produkt korenov.

Odkleni dostop: 3,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Določi parameter m #3

Za kateri parameter m ima enačba eno samo rešitev in kdaj sta rešiti nasprotni števili?

Določi parameter m #5c

Za kateri parameter m je vsota obratnih vrednosti rešitev enaka 3?

Določi parameter m #6

Za kateri parameter m je vsota obratnih vrednosti korenov enaka 3/4?

Določi parameter n #7

Za kateri parameter n je vsota kvadratov rešitev enaka 13?

Določi parameter m #10c

Za kateri parameter m sta rešitvi enačbe obratni števili?

Določi parameter m #10d

Za kateri parameter m je eden izmed korenov enačbe enak 0?

Določi parameter m #13

Za kateri parameter m koreni enačbe zadoščajo danemu pogoju?

Zapiši kvadratno enačbo #15

Brez, da bi izračunali rešitve dane kvadratne enačbe zapišimo novo kvadratno enačbo pri danih pogojih.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...