... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #21 ]
Na voljo ena video teorija ...
Korena kvadratne enačbe #1a

Zapiši kvadratno enačbo, če poznaš korena.

Korena kvadratne enačbe #1b

Zapiši kvadratno enačbo, če poznaš korena.

Zapiši kvadratno enačbo, če velja enakost #2a

Zapiši kvadratno enačbo, če poznaš vsoto in produkt korenov.

Določi parameter m #3

Za kateri parameter m ima enačba eno samo rešitev in kdaj sta rešiti nasprotni števili?

Določi parameter m #5c

Za kateri parameter m je vsota obratnih vrednosti rešitev enaka 3?

Določi parameter m #6

Za kateri parameter m je vsota obratnih vrednosti korenov enaka 3/4?

Določi parameter n #7

Za kateri parameter n je vsota kvadratov rešitev enaka 13?

Določi parameter m #10c

Za kateri parameter m sta rešitvi enačbe obratni števili?

Določi parameter m #10d

Za kateri parameter m je eden izmed korenov enačbe enak 0?

Določi parameter m #13

Za kateri parameter m koreni enačbe zadoščajo danemu pogoju?

Zapiši kvadratno enačbo #15

Brez, da bi izračunali rešitve dane kvadratne enačbe zapišimo novo kvadratno enačbo pri danih pogojih.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...