... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.5 od 5.0 [ #52 ]
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trapeza in deltoida

Za izračun ploščine trapeza in deltoida si zopet pomagamo s pravokotnikom in paralelogramom. Pri računanju v samem trapezu pa si pomagamo s kotnimi funkcijami ter kosinusnim ali sinusnim izrekom.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,10 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-04

Ob zakupu podpoglavja 'Ploščina in obseg trapeza in deltoida' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
22
primeri s postopki
41
video teorije
3
video primeri
12
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 64 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo tri video teorije ...
Poljubni trapez #1

Izračunaj ploščino trapeza in kot ob oglišču A.

Trapez #2

Izračunaj daljšo osnovnico trapeza.

Enakokraki trapez #3a

Izračunaj kot ob večji osnovnici.

Odkleni dostop: 4,10 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Enakokraki trapez in razmerja #4a

Natančno izračunaj dolžini osnovnic.

Enakokraki trapez #7a

Izračunaj ploščino in obseg.

Enakokraki trapez #9a

Izračunaj diagonalo e.

Poljubni trapez #11a

S pomočjo točk v koordinatnem sistemu narišemo poljubni trapez in izračunamo dolžini obeh krakov.

Poljubni trapez #11b

Izračunaj kot med diagonalo e in krakom d.

Poljubni trapez #11d

Izračunaj ploščino trapeza.

Poljubni trapez #12a

Izračunaj daljšo osnovnico trapeza.

Deltoid #20

Izračunaj ploščino deltoida.

Deltoid #21

Izračunj obseg deltoida.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...