040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.4 od 5.0 [ #45 ]
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trikotnika

Ploščina trikotnika je enaka polovični ploščini paralelograma z enako osnovnico in višino. Pri računanju s poljubnimi trikotniki ponovimo kosinusni izrek, spoznamo sinusni izrek ter Heronovo formulo za računanje ploščine poljubnega trikotnika, ko imemo podane vse tri stranice.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 3,20 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-02

Ob zakupu poglavja 'Ploščina in obseg trikotnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
32
video teorije
4
video primeri
16
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Na voljo štiri video teorije ...
Pitagorov izrek #1a

Izračunaj ploščino pravokotnega trikotnika.

Kotne funkcije #1c

Izračunaj ploščino pravokotnega trikotnika.

Pitagorov izrek in ploščina trikotnika #2

Izračunaj dolžino tretje stranice in ploščino trikotnika.

Odkleni dostop: 3,20 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Enakostranični trikotnik #4

Izračunaj obseg in ploščino trikotnika.

Enakokrak trikotnik #6ab

Izračunaj obseg in ploščino trikotnika.

Enakokrak trikotnik #7a

Izračunaj višino na osnovnico in ploščino trikotnika.

Enakokrak trikotnik #7b

Izračunaj notranje kote trikotnika.

Enakokrak trikotnik #8a

Izračunaj obseg trikotnika.

Enakokrak trikotnik #8b

Izračunaj višino na stranico c.

Enakokrak trikotnik #8c

Izračunaj višino na stranico a.

Enakokrak trikotnik #10

Izračunaj obseg na eno decimalno mesto natančno

Enakokrak trikotnik in romb #11

Kolikšen je kot ob osnovnici trikotnika?

Poljubni trikotnik #12a

S pomočjo Heronovega obrazca izračunamo ploščino trikotnika.

Razmerje stranic poljubnega trikotnika #14

Izračunaj obseg trikotnika.

Ploščina lika #15a

Izrazi ploščino lika z a.

Ploščina paralelograma #16

S pomočjo Heronovega obrazca, preko dveh skladnih trikotnikov, izračunamo ploščino paralelograma.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.