... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.9 od 5.0 [ #102 ]
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trikotnika

Ploščina trikotnika je enaka polovični ploščini paralelograma z enako osnovnico in višino. Pri računanju s poljubnimi trikotniki ponovimo kosinusni izrek, spoznamo sinusni izrek ter Heronovo formulo za računanje ploščine poljubnega trikotnika, ko imemo podane vse tri stranice.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,20 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-02

Ob zakupu podpoglavja 'Ploščina in obseg trikotnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
32
video teorije
4
video primeri
16
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 84 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo štiri video teorije ...
Pitagorov izrek #1a

Izračunaj ploščino pravokotnega trikotnika.

Kotne funkcije #1c

Izračunaj ploščino pravokotnega trikotnika.

Pitagorov izrek in ploščina trikotnika #2

Izračunaj dolžino tretje stranice in ploščino trikotnika.

Odkleni dostop: 3,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Enakostranični trikotnik #4

Izračunaj obseg in ploščino trikotnika.

Enakokrak trikotnik #6ab

Izračunaj obseg in ploščino trikotnika.

Enakokrak trikotnik #7a

Izračunaj višino na osnovnico in ploščino trikotnika.

Enakokrak trikotnik #7b

Izračunaj notranje kote trikotnika.

Enakokrak trikotnik #8a

Izračunaj obseg trikotnika.

Enakokrak trikotnik #8b

Izračunaj višino na stranico c.

Enakokrak trikotnik #8c

Izračunaj višino na stranico a.

Enakokrak trikotnik #10

Izračunaj obseg na eno decimalno mesto natančno

Enakokrak trikotnik in romb #11

Kolikšen je kot ob osnovnici trikotnika?

Poljubni trikotnik #12a

S pomočjo Heronovega obrazca izračunamo ploščino trikotnika.

Razmerje stranic poljubnega trikotnika #14

Izračunaj obseg trikotnika.

Ploščina lika #15a

Izrazi ploščino lika z a.

Ploščina paralelograma #16

S pomočjo Heronovega obrazca, preko dveh skladnih trikotnikov, izračunamo ploščino paralelograma.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...