... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.7 od 5.0 [ #22 ]
Racionalna števila
Ulomki in decimalni zapis

Poleg ulomkov obstaja še drug zapis racionalnih števil, to so decimalna števila. Decimalna števila so lahko končna, če je ulomek desetiški, ali neskončna periodična.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,50 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-04

Ob zakupu podpoglavja 'Ulomki in decimalni zapis' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
15
primeri s postopki
55
video teorije
0
video primeri
11
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 34 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Decimalni zapis desetiškega ulomka #3a

Celi in olemljeni del zapišemo kot ulomek ter ga razširimo do desetiškega ulomka.

Decimalni zapis nedesetiškega ulomka #4a

Nedesetiški ulomek zapišemo kot decimalno število s pomočjo klasičnega deljenja.

Število, ki ima neskončno periodično decimalnih števil zapišemo kot ulomek #5a

V nalogi spoznamo postopek kako iz decimanega števila, ki ima neskončno periodično decimalnih števil, pridemo do ulomka.

Odkleni dostop: 5,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Število, ki ima neskončno periodično decimalnih števil zapišemo kot ulomek #5c

V nalogi spoznamo postopek kako iz decimanega števila, ki ima neskončno periodično decimalnih števil, pridemo do ulomka.

Izraz in nedesetiški ulomek #8

Naloga poveže pretvarjanje iz decimalnega zapisa v nedesetiški ulomek in potence s celimi eksponenti.

Zapiši z okrajšanim ulomkom #10a

Za lažje računanje zapišemo vsa števila kot ulomek, nato pa upoštevamo pravila za seštevanje in odštevanje ulomkov.

Zapiši z okrajšanim ulomkom #10g

Za lažje računanje zapišemo vsa števila kot ulomek, nato pa upoštevamo pravila za seštevanje in odštevanje ulomkov ter za računanje s potencami s celim eksponentom.

Zapiši z okrajšanim ulomkom #10h

Decimalno število zapišemo kot ulomek, nato pa izraz poenostavimo po pravilih potenc s celimi eksponenti.

Poenostavi brez uporabe računalnika #11a

Decimalno število zapišemo kot ulomek, nato pa izraz poenostavimo po pravilih računanja z ulomki.

Izračunaj #13a

Decimalno število zapišemo kot ulomek, nato pa izraz poenostavimo po pravilih računanja z ulomki.

PReši enačbo #14a

Decimalno število zapišemo kot ulomek, nato pa rešimo linearno enačbo.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...