... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
0.0 od 5.0 [ #0 ]
Zaporedja
Obročna vplačila in izplačila

Pri obročnih vplačilih in izplačilih velja načelo ekvivalence glavnice. V istem trenutku mora biti vsota vseh vplačil enaka vsoti vseh izplačil.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 1,40 € z DDV

Koda izdelka: 04-01-07

Ob zakupu podpoglavja 'Obročna vplačila in izplačila' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
12
primeri s postopki
14
video teorije
0
video primeri
7
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 26 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Enkratno vračilo dolga #1

Izračunaj obresti pri obrestnem obrestovanju.

Enkratno vračilo dolga #2

Čez koliko let znanec vrne denar?

Enkratna vloga #3

Koliko moramo vložiti banko, da bomo čez 6 let imeli željeni znesek?

Odkleni dostop: 1,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Večkratne vloge #4

Kolikšna je vrednost vseh vlog po nekem času?

Kredit #5a

Kolikšno vsoto bomo vrnili čez 20 let pri navadnem obrestovanju?

Dolg in obroki odplačevanja #7

Izračunali bomo višino obroka.

Renta #9

Izračunali bomo višino rente.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...