... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.9 od 5.0 [ #28 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma

Hornerjev algoritem je postopek, s katerim iščemo ničle polinoma, hkrati nam pove vrednost polinoma v neki točki. Če pa polinom delimo z linearnim polinomo je Hornerjev algoritem zopet dobrodošel pripomoček pri računanju.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 7,60 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-02

Ob zakupu podpoglavja 'Ničle polinoma in razcepna oblika polinoma' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
31
primeri s postopki
76
video teorije
1
video primeri
30
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 173 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Zapiši ničle polinoma in njihove stopnje #1a

Polinom je zapisan v razcepni (ničelni) obliki, izpisati moramo ničle in njihovo večkratnost (stopnjo).

Zapiši ničle polinoma in njihove stopnje #1b

Polinom je zapisan v razcepni (ničelni) obliki, izpisati moramo ničle in njihovo večkratnost (stopnjo).

Zapiši ničle polinoma in njihove stopnje #1d

Polinom je zapisan v razcepni (ničelni) obliki, izpisati moramo ničle in njihovo večkratnost (stopnjo).

Odkleni dostop: 7,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Zapiši ničle polinoma in njihove stopnje #1f

Polinom je zapisan v razcepni (ničelni) obliki, izpisati moramo ničle in njihovo večkratnost (stopnjo).

Ničla in Hornerjev algoritem #2

S pomočjo Hornerjevega algoritma ugotovi ali je x=4 ničla danega polinoma.

Celoštevilski kandidati za ničle polinoma #3

Zapiši celoštevilske kandidate danega polinoma in poišči njegove ničle.

Dvojna ničla polinoma #4

S pomočjo Hornerjevega algoritma pokažim, da je 4 dvojna ničla polinoma.

Razcep polinoma na linearne faktorje ... #5

..., če veš, da je 2/3 ničla danega polinoma..

Poišči vse realne ničle polinoma #7a

Polinom je zapisan v splošni obliki, poiskati moramo vse realne ničle polinoma.

Poišči vse realne ničle polinoma #7e

Polinom je zapisan v splošni obliki, poiskati moramo vse realne ničle polinoma.

Ničelna oblika polinoma #8b

Z razstavljanjem zapišemo polinom v ničelni oziroma razcepni obliki.

Ničelna oblika polinoma #8c

Zapišemo celoštevilske kandidate za ničle. S Hornerjevim algoritmom poiščemo ničle in polinom zapišemo v ničelni oziroma razcepni obliki.

Realne in kompleksne ničle polinoma #9a

Poišči vse ničle polinoma s pomočjo razstavljanja

Realne in kompleksne ničle polinoma #9c

Poišči vse ničle polinoma s pomočjo razstavljanja

Realne in kompleksne ničle polinoma #9d

Poišči vse ničle polinoma s pomočjo razstavljanja

Polinom pete stopnje #10

Poišči vse ničle polinoma in ga zapiši v razcepni obliki.

Polinom tretje stopnje #13a

Zapiši polinom tretje stopnje, če imaš podane vse tri ničle in točko, skozi katero graf polinoma poteka.

Polinom druge stopnje #15a

Zapiši polinom druge stopnje, če imaš podano kompleksno ničlo in vodilni koeficient.

Polinom četrte stopnje #15f

Zapiši polinom četrte stopnje, če imaš podano kompleksno ničlo, dvojno realno ničlo in prosti člen.

Reši nalogo #16

Zapiši polinom četrte stopnje z danimi podatki.

Polinom četrte stopnje #17

Določi polinom četrte stopnje, če poznaš ...

Polinom četrte stopnje #18

Določi polinom četrte stopnje, če je ...

Polinom četrte stopnje #19

Določi polinom četrte stopnje, če veš ...

Poišči parameter a #21a

Poišči parameter a tako, da bo imel polinom ničlo v x=2.

Parametra a in b #22a

Določi a in b tako, da bo imel polinom ničli 2 in 3.

Kompleksna ničla #25

Pokazati moramo, da je dano kompleksno število ničla polinoma.

Ničle polinoma #26

Zapiši vse ničle polinoma, če veš, da je 2-2i ena izmed ničel.

Ničle polinoma #29

Zapiši vse ničle polinoma, če poznaš eno kompleksno ničlo.

Parametra a in b #30

Zapiši vse ničle polinoma, če veš, da je 1-2i ena izmed ničel.

Polinom tretje stopnje #31

Določi polinom tretje stopnje, če so njegove ničle rešitve logaritemskih enačb.

Mojca17.07.2020 00:07:36

Zakaj se pr nekaterih nalogah pr ničlah pojav črka i?

Ekipa instruiraj me17.07.2020 00:12:05

Pozdravljena, Mojca.
Črka 'i' je imaginarna enota in se pojavi pri polinomih pri kompleksnih ničlah. V kolikor kompleksnih števil v šoli niste jemali, potem te naloge preskoči.
Kompleksna števila je poglavje, ki se obravnava v programu gimnazij in izobraževanj za splošno maturo.