... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.3 od 5.0 [ #15 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Racionalne enačbe in neenačbe

Racionalne enačbe in neenačbe rešujemo tako, da vse člene prestavimo na eno stran in jih združimo v en ulomek. Iz števca razberemo ničle. Racionalne neenačbe rešujemo grafično.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 7,60 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-06

Ob zakupu podpoglavja 'Racionalne enačbe in neenačbe' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
21
primeri s postopki
76
video teorije
0
video primeri
16
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 67 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Racionalna enačba #1a

Reši racionalno enačbo.

Racionalna enačba #1e

Reši racionalno enačbo.

Racionalna enačba #1h

Reši racionalno enačbo.

Odkleni dostop: 7,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Racionalna enačba #2a

Reši racionalno enačbo.

Racionalna enačba #2c

Reši racionalno enačbo.

Inverzna funkcija #3a

Izračunaj inverzno funkcijo.

Točka in racionalna funkcija #4

Določi parameter b, da bo graf funkcije potekal skozi točko T.

Presečišče funkcij #6a

Ko iščemo presečišče dveh racionalnih funkcij, moramo rešiti racionalno enačbo.

Racionalna neenačba #7a

Racionalno neenačbo rešujemo grafično.

Racionalna neenačba #7c

Racionalno neenačbo rešujemo grafično.

Racionalna neenačba #7k

Racionalno neenačbo rešujemo grafično.

Racionalna neenačba #8a

Racionalno neenačbo rešujemo grafično.

Racionalna neenačba #13c

Kdaj je f(x) večja ali enaka 1?

Definicijsko območje #19a

Zapiši definicijsko območje logaritemske funkcije.

Definicijsko območje #19b

Zapiši definicijsko območje korenske funkcije.

Naravni logaritem #20

Zapiši kdaj je logaritemska funkcija pozitivna.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...