... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.9 od 5.0 [ #43 ]
Trigonometrija
Naklonski kot premice in kot med dvema premicama

Smerni koeficient premice je enak tangensu naklonskega kota alfa, to je kot med premico in abscisno osjo. Kot med dvema premicama pa računamo po dani formuli, vedeti moramo le smerni koeficient obeh premic.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,90 € z DDV

Koda izdelka: 03-04-07

Ob zakupu podpoglavja 'Naklonski kot premice in kot med dvema premicama' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
39
video teorije
0
video primeri
17
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 54 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Risanje premice #1a

Podana je premica, ki jo moramo narisati v koordinatni sistem.

Vzporednost premic #1b

Dani premici poišči vzporedno premico, ki poteka skozi določeno točko.

Presečišče z abscisno osjo #1c

Izračunaj presečišče, ki ga dana premica oklepa z abscisno osjo.

Odkleni dostop: 3,90 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Presečišče z ordinatno osjo #1d

Izračunaj presečišče, ki ga dana premica oklepa z ordinatno osjo.

Ničla in začetna vrednost #2a

Linearni funkciji izračunajmo ničlo in začetno vrednost.

Presečišče premic #3a

Izračunaj presečišče danih premic.

Kot med premicama #3b

Izračunaj kot, pod katerim se sekata dani premici.

Kot med premicama #6a

Izračunaj kot, pod katerim se sekata dani premici.

Pravokotnost premic #6b

Dani premici poišči vzporedno premico, ki poteka skozi presečišče danih premic.

Vzporednost premic #7a

Za kateri a bosta premici vzporedni?

Pravokotnost premic #7b

Za kateri a bosta premici pravokotni?

Kot med premicama #7c

Za a=4 izračunaj kot med premicama.

Naklonski kot #12b

Preko naklonskega kota in točke, ki leži na premici, zapiši enačbo premice.

Premica skozi točki #15a

Zapiši odsekovno obliko enačbe, ki poteka skozi dani točki.

Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
Dodatne video razlage nalog

Kot med premicama

Poišči premico, ki gre skozi koordinatno izhodišče in s premico p oklepa petinštirideset stopinj.

Naklonski kot

Izračunaj naklonski kot dane premice.

Pravokotni premici

Poišči premico, ki gre skozi koordinatno izhodišče in je pravokotna na premico p.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...