... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #18 ]
Zveznost in limita funkcije
Računanje vrednosti limit

Pri računanju z limitami spoznamo različna pravila. Naučimo se računati tudi limito v neskončnosti ter neskončno limito.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 11,30 € z DDV

Koda izdelka: 04-05-03

Ob zakupu podpoglavja 'Računanje vrednosti limit' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
15
primeri s postopki
113
video teorije
0
video primeri
32
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 94 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Limita funkcije - grafično #1b

Iz danega grafa razberemo tri limite dane funkcije.

Limita - vstavljanje vrednosti x #3a

Namesto x vstavimo v funkcijo vrednost x-a in poračunamo.

Limita - vstavljanje vrednosti x #3l

Namesto x vstavimo v funkcijo vrednost x-a in poračunamo.

Odkleni dostop: 11,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Limita - vstavljanje vrednosti x #3m

Namesto x vstavimo v funkcijo vrednost x-a in poračunamo.

Limita - vstavljanje vrednosti x #3n

Namesto x vstavimo v funkcijo vrednost x-a in poračunamo, hkrati pa ponovimo računanje z logaritimi.

Limita - krajšanje ulomka #4a

Najprej okrajšamo ulomek, nato namesto x vstavimo v okrajšan izraz vrednost x-a in poračunamo.

Limita - krajšanje ulomka #4e

Najprej okrajšamo ulomek, nato namesto x vstavimo v okrajšan izraz vrednost x-a in poračunamo.

Limita - krajšanje ulomka #4f

Najprej okrajšamo ulomek, nato namesto x vstavimo v okrajšan izraz vrednost x-a in poračunamo.

Limita - krajšanje ulomka #4j

Najprej okrajšamo ulomek, nato namesto x vstavimo v okrajšan izraz vrednost x-a in poračunamo.

Limita - krajšanje ulomka #4m

Najprej okrajšamo ulomek, nato namesto x vstavimo v okrajšan izraz vrednost x-a in poračunamo.

Limita - kvadratni koren #5a

Najprej s pomočjo razlike kvadratov preuredimo ulomek in ga okrajšamo, nato namesto x vstavimo v okrajšan izraz vrednost x-a in poračunamo.

Limita - kvadratni koren #5c

Najprej s pomočjo razlike kvadratov preuredimo ulomek in ga okrajšamo, nato namesto x vstavimo v okrajšan izraz vrednost x-a in poračunamo.

Limita - kvadratni koren #5e

Najprej s pomočjo razlike kvadratov preuredimo ulomek in ga okrajšamo, nato namesto x vstavimo v okrajšan izraz vrednost x-a in poračunamo.

Limita - kvadratni koren #5h

Najprej s pomočjo razlike kvadratov preuredimo ulomek in ga okrajšamo, nato namesto x vstavimo v okrajšan izraz vrednost x-a in poračunamo.

Limita - kubični koren #6a

Najprej s pomočjo razlike kubov preuredimo ulomek in ga okrajšamo, nato namesto x vstavimo v okrajšan izraz vrednost x-a in poračunamo.

Limita v neskončnosti - racionalna funkcija #7a

Števec in imenovalec racionalne funkcije delimo z največjo stopnji x-a dane funkcije.

Limita v neskončnosti - racionalna funkcija #7j

Števec in imenovalec racionalne funkcije delimo z največjo stopnji x-a dane funkcije.

Grafično poišči vrednost limite #8a

Ko pri vstavljanju vrednosti x-a v funkcijo dobimo 0 v imenovalcu, funkcijo narišemo in grafično poiščemo vrednost limite.

Grafično poišči vrednost limite #8b

Ko pri vstavljanju vrednosti x-a v funkcijo dobimo 0 v imenovalcu, funkcijo narišemo in grafično poiščemo vrednost limite.

Limita potenčne funkcije #11a

Števec in imenovalec racionalne funkcije delimo s potenco, ki ima za osnovo večje število.

Limita potenčne funkcije #11b

Števec in imenovalec racionalne funkcije delimo s potenco, ki ima za osnovo večje število.

Limita - kotne funkcije #12a

Namesto x vstavimo v funkcijo vrednost x-a in poračunamo..

Limita - kotne funkcije #13a

Funkcijo preuredimo in s pomočjo formule za limito sinx/x izračunamo vrednost limite dane funkcije.

Limita - kotne funkcije #13c

Funkcijo preuredimo in s pomočjo formule za limito sinx/x izračunamo vrednost limite dane funkcije.

Limita - kotne funkcije #13d

Funkcijo preuredimo in s pomočjo formule za limito sinx/x izračunamo vrednost limite dane funkcije.

Limita - kotne funkcije #13f

Funkcijo preuredimo in s pomočjo formule za limito sinx/x izračunamo vrednost limite dane funkcije.

Limita - kotne funkcije #13h

Funkcijo preuredimo in s pomočjo formule za limito sinx/x izračunamo vrednost limite dane funkcije.

Limita - kotne funkcije #13p

Funkcijo preuredimo in s pomočjo formule za limito sinx/x izračunamo vrednost limite dane funkcije.

Limita - Eulerjevo število e #14a

Funkcijo preuredimo in s pomočjo nove formule izračunamo vrednost limite dane funkcije.

Limita - Eulerjevo število e #14b

unkcijo preuredimo in s pomočjo nove formule izračunamo vrednost limite dane funkcije.

Limita - Eulerjevo število e #14d

Funkcijo preuredimo in s pomočjo nove formule izračunamo vrednost limite dane funkcije.

Limita - kvadratni koren #15a

Najprej s pomočjo razlike kvadratov preuredimo izraz, nato delimo števec in imenovalec z največjo stopnjo x-a.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...