... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.3 od 5.0 [ #22 ]
Deljivost naravnih in celih števil
Kriterij deljivosti

V kriterijih deljivosti je zapisano, kako s preprosto metodo ugotoviti ali je neko število deljivo z 2,3,4,5,8,9,10 ali 11. Če pravila združimo med seboj, si lahko pomagamo tudi pri deljenju z višjimi števili.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,70 € z DDV

Koda izdelka: 01-02-02

Ob zakupu podpoglavja 'Kriterij deljivosti' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
20
primeri s postopki
67
video teorije
0
video primeri
9
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 34 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
S katerimi števili je deljivo dano število #1

V reševanju naloge na konkretnem primeru ponovimo kriterije deljivosti.

Kriteri deljivosti za deljenje s 4 #3a

V nalogi bomo dokazali prailo deljivosti s številom 4.

Kriteri deljivosti za deljenje z 11 #3b

V nalogi bomo dokazali prailo deljivosti s številom 11.

Odkleni dostop: 6,70 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Zapiši števko a #8

V nalogi moramo določiti števko a, da bo dano število deljivo s 4, 6 ali 11.

Zapiši števko x #9

V nalogi moramo določiti števko x, da bo dano število deljivo z različnimi števili.

Za kateri a bo deljivo dano število? #12

Dano nalogo rešimo z znanjem o kriterijih deljivosti.

Deljivost z 9 in številski sistemi #14

V nalogi povežemo znanje o kriterijih deljivosti s pretvarjanjem v različne številske sisteme.

Kdaj bo število deljivo s 15 #16a

Če nas zanima ali je število deljivo z nekim številom, za katerega nimamo podanega kriterija deljivosti, ga skušamo zapisati kot produkt dveh števil, za kateri kriterij deljivosti poznamo.

Kdaj bo število deljivo s 36 #16b

Če nas zanima ali je število deljivo z nekim številom, za katerega nimamo podanega kriterija deljivosti, ga skušamo zapisati kot produkt dveh števil, za kateri kriterij deljivosti poznamo.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...