... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.5 od 5.0 [ #18 ]
Funkcija
Korenska funkcija

Korensko funkcijo delimo na lihe ali sode korene. Pri risanju teh funkcij se zopet spomnimo na pravila transformacij funkcij. Pri računanju ničel korenskih funkcij pa obnovimo znanje iracionalnih enačb.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,60 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-04

Ob zakupu podpoglavja 'Korenska funkcija' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
12
primeri s postopki
46
video teorije
2
video primeri
8
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 56 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Korenska funkcija z lihim eksponentom #3

Graf korenske funkcije bomo premaknili v x in y smeri ter ponovili njegove lastnosti.

Korenska funkcija s sodim eksponentom #4

Graf korenske funkcije bomo premaknili v x smeri ter ga raztegnili v y smeri.

Korenska funkcija z lihim eksponentom #8

Izračunali bomo ničle dane funkcije in poiskali predpis njene inverzne funkcije.

Odkleni dostop: 4,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Graf korenske funkcije s sodim eksponentom #9a

Graf funkcije bomo risali po korakih, najprej jo bomo raztegnili v x in y smeri, nato pa v obeh smereh še premaknili.

Graf korenske funkcije s sodim eksponentom #11a

Graf funkcije bomo risali po korakih, najprej jo bom raztegnili v y smeri, zrcalili čez y os, nato pa še premaknili.

Graf korenske funkcije s sodim eksponentom #11b

Ugotovili bomo ali točka leži v definicijskem območju funkcije. Ob sami nalogi bomo ponovili potence z racionalnim eksponentom.

Graf korenske funkcije s sodim eksponentom #11c

Ugotavljali bomo ali dana točka leži na grafu naše funkcije.

Graf korenske funkcije s sodim eksponentom #11d

Z že znanim postopkom bomo dani korenski funkciji poiskali inverzno funkcijo.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...