... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #9 ]
Metrična geometrija v prostoru
Stožec

Osnovna ploskev stožca je krog, plašč stožca pa je krožniizsek, katerega lok je enak obsegu osnovne ploskve, polmer pa stranica stožca.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 2,90 € z DDV

Koda izdelka: 03-06-04

Ob zakupu podpoglavja 'Stožec' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
18
primeri s postopki
29
video teorije
0
video primeri
11
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 50 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Sladoled v stožcu #1

Zanima nas koliko sladoleda lahko spravimo v stožec s podanimi dimenzijami. Izračunati moramo volumen stožca.

Pokončni stožec #2

V dani nalogi moramo izračunati površino in prostornino stožca.

Pokončni stožec in naklonski kot #4

S pomočjo znanja iz kotnih funkcij in razumavanja stožca bomo izračunali iskani plašč stožca.

Odkleni dostop: 2,90 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Pokončni stožec in naklonski kot #5

S pomočjo znanja iz kotnih funkcij in razumavanja stožca bomo izračunali iskani plašč stožca.

Enakostranični stožec #6

Izračunaj ploščino osnega preseka.

Pokončni stožec in procenti #7a

Izračunaj polmer osnovne ploskve.

Krožni izsek in plašč stožca #8

Izračunaj polmer osnovne ploskve stožca.

Kot pri vrhu osnega preseka #11

Izračunaj omenjeni kot.

Enakostranični stožec in razmerje #14a

Izračunaj razmerje med ploščinama osnovne ploskve in plašča stožca.

Enakostranični stožec in višina stožca #14b

Iz površine stožca izračunaj višino stožca.

Stožec #17

Izračunaj višino stožca.

Benja08.06.2023 18:27:41

Naloga:
Osni presek pokončnega stožca je enakokraki trikotnik z osnovnico dolgo 8m in kotom ob vrhu 40 stopinj. Izračunaj prostornino in površino tega stožca.

Ekipa instruiraj me10.06.2023 15:30:50

Osnovnica je v bistvu premer osnovne ploskve stožca. Kot ob vrhu 40 stopinj pa z višino na osnovnico prepolovimo. Tako dobimo dva pravokotna trikotnika, kjer si z računanjem višine in stranice s pomagamo s kotnimi funkcijami. Bo šlo?