... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #12 ]
Stožnice
Krožnica

Krožnica je množica točk v ravnini, ki so od nekega središča enako oddaljene. Imamo središčno ali premaknjeno enačbo krožnice.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 7,90 € z DDV

Koda izdelka: 03-03-01

Ob zakupu podpoglavja 'Krožnica' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
26
primeri s postopki
79
video teorije
0
video primeri
24
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 98 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Kakšno množico določa enačba? #1a

S pomočjo znanja o krožnici ugotovimo, da enačba določa krožnico v središčni legi.

Kakšno množico določa enačba? #1b

S pomočjo znanja o krožnici ugotovimo, da enačba določa prazno množico.

Kakšno množico določa enačba? #1c

S pomočjo znanja o krožnici ugotovimo, da enačba določa premaknjeno krožnico.

Odkleni dostop: 7,90 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Kakšno množico določa enačba? #1d

S pomočjo znanja o krožnici ugotovimo, da enačba določa točko.

Kakšno množico določa enačba? #1e

S pomočjo znanja o krožnici ugotovimo, da enačba določa kpremknjeno krožnico.

Nariši krožnico #2a

Enačbo zapišemo v obliki, iz katere lahko razberemo središče in polmer krožnice.

Točka na krožnici #3

Določi m tako, da bo točka T ležala na krožnici.

Poišči točke #4a

Poišči točke, ki ležijo na krožnici in imajo neznano ordinato.

Poišči točke #4b

Poišči točke, ki ležijo na krožnici in imajo neznano absciso.

Premaknjena krožnica #4c

Zapiši središče krožnice in njen polmer.

Krožnica v središčni legi #5a

Napiši enačbo krožnice, ki poteka skozi točko T.

Premaknjena krožnica #5b

Napiši enačbo krožnice z danim središčem in polmerom.

Premaknjena krožnica #5d

Napiši enačbo krožnice, ki se dotika podanih premic.

Premaknjena krožnica #5f

Napiši enačbo krožnice, ki se dotika ordinatne osi.

Premaknjena krožnica #5h

Napiši enačbo krožnice, ki se dotika koordinatnih osi.

Premaknjena krožnica #5j

Napiši enačbo krožnice, ki ima središče na dani premici.

Premaknjena krožnica #5m

Napiši enačbo krožnice, če je daljica AB njen premer.

Koncentrična krožnica #6

Skozi točko A napelji koncentrično krožnico dani krožnici.

Dolžina tetive #8a

Izračunaj dolžino tetive, ki jo premica odreže na krožnici.

Presečišče krožnice z koordinatnima osema #10b

Zapiši presečišča krožnice s koordinatnimi osmi.

Središčna razdalja #13b

Izračunaj središčno razdaljo med dvema krožnicama.

Presečišča krožnic #16

Izračunaj presečišča danih dveh krožnic.

Tangenta #18a

Ugotovi ali je premica tangenta krožnice.

Funkcija #26

Dano funkcijo nariši, zapiši definicijsko območje in zalogo vrednosti.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...