... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.8 od 5.0 [ #9 ]
Stožnice
Parabola

Parabola je množica točk v ravnini, ki so enako oddaljene od izbrane točke (gorišča) in od izbrane premice (vodnice).

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,40 € z DDV

Koda izdelka: 03-03-04

Ob zakupu podpoglavja 'Parabola' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
10
primeri s postopki
34
video teorije
0
video primeri
24
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 61 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Parabola v središčni legi #1a

Nariši parabolo v središčni legi, ki je odprta v desno.

Parabola v središčni legi #1b

Nariši parabolo v središčni legi, ki je odprta v levo.

Parabola v središčni legi #1c

Nariši parabolo v središčni legi, ki je odprta navzgor.

Odkleni dostop: 3,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Parabola v središčni legi #1d

Nariši parabolo v središčni legi, ki je odprta navzdol.

Enačba parabole #2a

Zapiši enačbo parabole v središčni legi, če je p=1.

Enačba parabole #2b

Zapiši enačbo parabole v središčni legi, če je enačba vodnice x=-3.

Enačba parabole #2c

Zapiši enačbo parabole v središčni legi, če je enačba vodnice y=1.

Enačba parabole #2d

Zapiši enačbo parabole v središčni legi, če je gorišče v točki F(1/2,0).

Enačba parabole #2e

Zapiši enačbo parabole v središčni legi, če je gorišče v točki F(-2,0).

Enačba parabole #2f

Zapiši enačbo parabole v središčni legi, če je gorišče v točki F(0,3/4).

Enačba parabole #2g

Zapiši enačbo parabole v središčni legi, če je A točka na paraboli.

Parabola v središčni legi #3a

Zapiši gorišče in enačbo premice vodnice.

Parabola v središčni legi #3b

Nariši parabolo v središčni legi, ki se razpira v desno.

Parabola v središčni legi #3c

Parabolo prezrcali čez simetralo lihih kvadrantov in zapiši njeno enačbo.

Parabola v središčni legi #4a

Izračunaj gorišče in zapiši enačbo premice vodnice.

Parabola v središčni legi #4c

Parabolo premakni za dani vektor in zapiši enačbo premaknjene parabole.

Parabola v središčni legi #5

Izračunaj razdaljo točke A do vodnice parabole.

Enačba parabole #6

Zapiši enačbo množice točk, ki so enako oddaljene od dane premice in točke.

Parabola v premaknjeni legi #7a

Zapiši teme in p podane parabole.

Parabola v premaknjeni legi #7b

Izračunaj gorišče in zapiši enačbo premice vodnice.

Parabola v premaknjeni legi #7c

Nariši parabolo.

Parabola v premaknjeni legi #7d

Izračunaj presečišča s koordinatnima osema.

Presečišče parabole in premice #8a

Natančno izračunaj presečišče parabole in premice.

Premica je tangenta parabole #9a

Za kateri n bo dana premica tangenta parabole?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...