... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.9 od 5.0 [ #33 ]
Kvadratna funkcija
Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba se rešuje grafično. Pomeben je izračun ničel in vodilnega koeficienta. V zaključku pa si pri reševanju pomagamo grafično.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,70 € z DDV

Koda izdelka: 02-05-04

Ob zakupu podpoglavja 'Kvadratna neenačba' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
23
primeri s postopki
57
video teorije
0
video primeri
16
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 75 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Kdaj je dan funkcija pozitivna, negativna ali enaka 0? #2

S pomočjo grafa funkcije bomo določili, pri katerih x-ih je funkcija pozitivna, negativna ali enaka 0.

Določi intervale kjer parabola leži pod premico #3

Reševanja naloge se bolo lotili na dva načina - grafično in računsko.

Določi intervale kjer parabola leži pod premico #4

Nalogo bomo rešili računsko, s pomočjo reševanja kvadratne neenačbe.

Odkleni dostop: 5,70 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Reši kvadratno neenačbo #5a

Kvadratno neenačbo rešimo grafično (poiščemo ničle funkcije na levi strani neenačbe in zapišemo vodilni koeficient).

Reši kvadratno neenačbo #5b

Kvadratno neenačbo rešimo grafično (poiščemo ničle funkcije na levi strani neenačbe in zapišemo vodilni koeficient).

Reši kvadratno neenačbo #5c

Pri reševanju kvadratne neenačbe damo vse člene na eno stran, dobljeno neenačbo rešimo grafično.

Reši kvadratno neenačbo #5k

Pri reševanju kvadratne neenačbe damo vse člene na eno stran, dobljeno neenačbo rešimo grafično.

Reši kvadratno neenačbo #6c

Izraz najprej poenostavimo, nato damo pri reševanju kvadratne neenačbe vse člene na eno stran, dobljeno neenačbo rešimo grafično.

Sistem neenačb #7a

Rešimo vsako kvadratno enačbo posebaj in pogledamo presek njunih rešitev.

Kvadratna enačba in njene rešitve #8

Ponovili bomo kdaj ima enačba realne rešitve in kdaj jih nima.

Poišči parameter A, da bo parabola 2x sekala x os #10b

S pomočjo razumevanja determinante bomo zlahka rešili dano nalogo.

Sekanta krivulje #11b

Poišči parameter k, da bo premica sekanta parabole.

Kvadratna funkcija in diskriminanta #12

Poišči parameter k, da bo kvadratna funkcija negativna.

Korenska funkcija #14a

Zapiši definicijsko območje dane funkcije.

Logaritemska funkcija #14b

Zapiši definicijsko območje dane funkcije.

Skupni točki parabole in premice #20

Poišči parameter n, da bosta imeli premica in parabola skupni dve različni točki.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...