... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #4 ]
Pitagorov izrek
Uporaba Pitagorovega izreka v različnih likih

V različnih likih s pomočjo diagonal ali višin iščemo pravokotne trikotnike. Ko tak pravokotni trikotni najdemo, lahko v njem uporabimo Pitagorov izrek.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,10 € z DDV

Koda izdelka: 08-09-04

Ob zakupu podpoglavja 'Uporaba Pitagorovega izreka v različnih likih' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
15
primeri s postopki
31
video teorije
0
video primeri
10
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 40 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Romb #1

Izračunaj dolžino stranice romba a.

Romb #2

Izračunaj obseg in ploščino romba.

Romb #3a

Izračunaj dolžino diagonale f.

Odkleni dostop: 3,10 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Deltoid #7

Izračunaj dolžino diagonale f.

Enakokraki trapez #8

Izračunaj obseg in ploščino.

Enakokraki trapez #10a

Izračunaj dolžino diagonale e.

Koordinatni sistem #12a

Izračunaj razdaljo od točke do koordinatnega izhodišča.

Koordinatni sistem #12b

Izračunaj razdaljo od točke do koordinatnega izhodišča.

Koordinatni sistem #12d

Izračunaj razdaljo med točkama.

Kvadrat #15

Izračunaj ploščino osenčenega lika.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...