... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.0 od 5.0 [ #30 ]
Pitagorov izrek
Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku

Pitagorov izrek govori o povezavi med dolžinami stranic pravokotnega trikotnika. V pravokotnem trikotniku je ploščina kvadrata nad hipotenuzo enaka vsoti ploščin kvadratov nad katetama. Hkrati pa velja, da je v pravokotnem trikotniku ploščina kvadrata nad kateto enaka razliki ploščin kvadrata nad hipotenuzo in kvadrata nad drugo kateto.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,50 € z DDV

Koda izdelka: 08-09-01

Ob zakupu podpoglavja 'Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
20
primeri s postopki
45
video teorije
0
video primeri
24
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 90 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Ploščina kvadrata nad hipotenuzo #1a

Izračunaj ploščino kvadrata in dolžino stranice.

Ploščina kvadrata nad kateto #1b

Izračunaj ploščino kvadrata in dolžino stranice.

Pitagorov izrek #2

Za obarvano stranico zapiši ustrezno enačbo.

Odkleni dostop: 4,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Pitagorov izrek #3

Za obarvano stranico zapiši ustrezno enačbo.

Pitagorov izrek #3

Izračunaj neznano stranico.

Pitagorov izrek #8

Izračunaj dolžino hipotenuze.

Pitagorov izrek #9a

Izračunaj dolžino tretje stranice v pravokotnem trikotniku.

Pitagorov izrek #9c

Izračunaj dolžino tretje stranice v pravokotnem trikotniku.

Pitagorov izrek #9d

Izračunaj dolžino tretje stranice v pravokotnem trikotniku.

Pitagorov izrek #9e

Izračunaj dolžino tretje stranice v pravokotnem trikotniku.

Pitagorov izrek #9f

Izračunaj dolžino tretje stranice v pravokotnem trikotniku.

Pitagorov izrek #9h

Izračunaj dolžino tretje stranice v pravokotnem trikotniku.

Pitagorov izrek #10

Izračunaj dolžino tretje stranice v pravokotnem trikotniku.

Pitagorov izrek #12a

Izračunaj neznane dolžine v narisanem liku.

Pitagorov izrek #12b

Izračunaj neznane dolžine v narisanem liku.

Pravokotni trikotnik #13a

Izračunaj obseg in ploščino pravokotnega trikotnika.

Pravokotni trikotnik #13b

Izračunaj obseg in ploščino pravokotnega trikotnika.

Pravokotni trikotnik #14a

Izračunaj obseg in ploščino pravokotnega trikotnika.

Pravokotni trikotnik #14b

Izračunaj obseg in ploščino pravokotnega trikotnika.

Pravokotni trikotnik #14c

Izračunaj obseg in ploščino pravokotnega trikotnika.

Lestev #16

Reši dano besedilno nalogo.

Dolžine stranic in pravokotni trikotnik #20a

Je trikotnik, s podanimi dolžinami stranic, pravokoten?.

Dolžine stranic in pravokotni trikotnik #20b

Je trikotnik, s podanimi dolžinami stranic, pravokoten?.

Dolžine stranic in pravokotni trikotnik #20c

Je trikotnik, s podanimi dolžinami stranic, pravokoten?.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...