... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #11 ]
Pitagorov izrek
Uporaba Pitagorovega izreka v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku

Višina na osnovnico razdeli enakokraki trikotnik na dva skladna pravokotna trikotnika. Višina razdeli enakostranični trikotnik na dva skladna pravokotna trikotnika. Opazujemo le pravokkotni trikotnik, v katerem za stranice velja Pitagorov izrek.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,60 € z DDV

Koda izdelka: 08-09-03

Ob zakupu podpoglavja 'Uporaba Pitagorovega izreka v enakokrakem in enakostraničnem trikotniku' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
12
primeri s postopki
46
video teorije
0
video primeri
14
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 53 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Enakokrak trikotnik #1a

Izračunaj dolžino stranice a.

Enakokrak trikotnik #1b

Izračunaj dolžino stranice a.

Enakokrak trikotnik #2a

Izračunaj dolžino višine na osnovnico c.

Odkleni dostop: 4,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Enakokrak trikotnik #2d

Izračunaj dolžino višine na osnovnico c.

Enakokrak trikotnik #3a

Izračunaj dolžino stranice c.

Enakokrak trikotnik #4

Izračunaj obseg in ploščino trikotnika.

Enakokrak pravokotni trikotnik #6

Izračunaj obseg in ploščino trikotnika.

Enakokrak pravokotni trikotnik #7a

Izračunaj obseg trikotnika.

Enakostranični trikotnik #8a

Izračunaj višino, obseg in ploščino trikotnika.

Enakostranični trikotnik #8d

Izračunaj višino, obseg in ploščino trikotnika.

Enakostranični trikotnik #9a

Izračunaj dolžino stranice.

Obseg enakostraničnega trikotnika #10a

Izračunaj dolžino stranice.

Ploščina enakostraničnega trikotnika #10d

Izračunaj dolžino stranice.

Trikotnik #11

Izračunaj dolžino neznane daljice.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...