040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Kvadratna funkcija
Vietovi formuli
Izbrano poglavje 'Vietovi formuli' zajema 34 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Vietovi formuli lahko pomagata pri računanju ničel, če poznamo le koeficienta kvadratne funkcije oz. enačbe.

Elektronska oblika nalog s postopki 3,92 € z DDV

Koda izdelka: 02-05-03

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 43,10 € z DDV

Koda izdelka: 02-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Kvadratna funkcija: Lastnosti in graf kvadratne funkcije
+ Kvadratna funkcija: Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba
+ Kvadratna funkcija: Vietovi formuli
+ Kvadratna funkcija: Kvadratna neenačba

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Kvadratna funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ena video teorija ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Korena kvadratne enačbe #1a

Zapiši kvadratno enačbo, če poznaš korena.

Korena kvadratne enačbe #1b

Zapiši kvadratno enačbo, če poznaš korena.

Zapiši kvadratno enačbo, če velja enakost #2a

Zapiši kvadratno enačbo, če poznaš vsoto in produkt korenov.

Določi parameter m #3

Za kateri parameter m ima enačba eno samo rešitev in kdaj sta rešiti nasprotni števili?

Določi parameter m #5c

Za kateri parameter m je vsota obratnih vrednosti rešitev enaka 3?

Določi parameter m #6

Za kateri parameter m je vsota obratnih vrednosti korenov enaka 3/4?

Določi parameter n #7

Za kateri parameter n je vsota kvadratov rešitev enaka 13?

Določi parameter m #10c

Za kateri parameter m sta rešitvi enačbe obratni števili?

Določi parameter m #10d

Za kateri parameter m je eden izmed korenov enačbe enak 0?

Določi parameter m #13

Za kateri parameter m koreni enačbe zadoščajo danemu pogoju?

Zapiši kvadratno enačbo #15

Brez, da bi izračunali rešitve dane kvadratne enačbe zapišimo novo kvadratno enačbo pri danih pogojih.

Morda te zanima tudi