040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.8 od 5.0 [ #9 ]
Kvadratna funkcija
Vietovi formuli

Vietovi formuli lahko pomagata pri računanju ničel, če poznamo le koeficienta kvadratne funkcije oz. enačbe.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 3,92 € z DDV

Koda izdelka: 02-05-03

Ob zakupu poglavja 'Vietovi formuli' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
17
primeri s postopki
34
video teorije
1
video primeri
11
Ena video teorija ...
Korena kvadratne enačbe #1a

Zapiši kvadratno enačbo, če poznaš korena.

Korena kvadratne enačbe #1b

Zapiši kvadratno enačbo, če poznaš korena.

Zapiši kvadratno enačbo, če velja enakost #2a

Zapiši kvadratno enačbo, če poznaš vsoto in produkt korenov.

Določi parameter m #3

Za kateri parameter m ima enačba eno samo rešitev in kdaj sta rešiti nasprotni števili?

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Določi parameter m #5c

Za kateri parameter m je vsota obratnih vrednosti rešitev enaka 3?

Določi parameter m #6

Za kateri parameter m je vsota obratnih vrednosti korenov enaka 3/4?

Določi parameter n #7

Za kateri parameter n je vsota kvadratov rešitev enaka 13?

Določi parameter m #10c

Za kateri parameter m sta rešitvi enačbe obratni števili?

Določi parameter m #10d

Za kateri parameter m je eden izmed korenov enačbe enak 0?

Določi parameter m #13

Za kateri parameter m koreni enačbe zadoščajo danemu pogoju?

Zapiši kvadratno enačbo #15

Brez, da bi izračunali rešitve dane kvadratne enačbe zapišimo novo kvadratno enačbo pri danih pogojih.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše