040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Nedoločeni in določeni integral
Uporaba določenega integrala za izračun ploščine

Določeni integral nam predstavlja ploščino določenega lika oz dela krivulje. S pomočjo določenega intergala lahko izračunamo tudi volumen vrtenine.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 7,03 € z DDV

Koda izdelka: 04-07-03

Ob zakupu poglavja 'Uporaba določenega integrala za izračun ploščine' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
25
primeri s postopki
61
video teorije
0
video primeri
0