040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Racionalna števila
Ulomki in decimalni zapis
Izbrano poglavje 'Ulomki in decimalni zapis' zajema 55 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Poleg ulomkov obstaja še drug zapis racionalnih števil, to so decimalna števila. Decimalna števila so lahko končna, če je ulomek desetiški, ali neskončna periodična.

Elektronska oblika nalog s postopki 6,34 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-04

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 43,46 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Racionalna števila: Računske operacije z ulomki
+ Racionalna števila: Algebrski ulomki
+ Racionalna števila: Potence s celimi eksponenti
+ Racionalna števila: Ulomki in decimalni zapis

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Racionalna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Decimalni zapis desetiškega ulomka #3a

Celi in olemljeni del zapišemo kot ulomek ter ga razširimo do desetiškega ulomka.

Decimalni zapis nedesetiškega ulomka #4a

Nedesetiški ulomek zapišemo kot decimalno število s pomočjo klasičnega deljenja.

Število, ki ima neskončno periodično decimalnih števil zapišemo kot ulomek #5a

V nalogi spoznamo postopek kako iz decimanega števila, ki ima neskončno periodično decimalnih števil, pridemo do ulomka.

Število, ki ima neskončno periodično decimalnih števil zapišemo kot ulomek #5c

V nalogi spoznamo postopek kako iz decimanega števila, ki ima neskončno periodično decimalnih števil, pridemo do ulomka.

Izraz in nedesetiški ulomek #8

Naloga poveže pretvarjanje iz decimalnega zapisa v nedesetiški ulomek in potence s celimi eksponenti.

Zapiši z okrajšanim ulomkom #10a

Za lažje računanje zapišemo vsa števila kot ulomek, nato pa upoštevamo pravila za seštevanje in odštevanje ulomkov.

Zapiši z okrajšanim ulomkom #10g

Za lažje računanje zapišemo vsa števila kot ulomek, nato pa upoštevamo pravila za seštevanje in odštevanje ulomkov ter za računanje s potencami s celim eksponentom.

Zapiši z okrajšanim ulomkom #10h

Decimalno število zapišemo kot ulomek, nato pa izraz poenostavimo po pravilih potenc s celimi eksponenti.

Poenostavi brez uporabe računalnika #11a

Decimalno število zapišemo kot ulomek, nato pa izraz poenostavimo po pravilih računanja z ulomki.

Izračunaj #13a

Decimalno število zapišemo kot ulomek, nato pa izraz poenostavimo po pravilih računanja z ulomki.

PReši enačbo #14a

Decimalno število zapišemo kot ulomek, nato pa rešimo linearno enačbo.

Morda te zanima tudi