0
  040 468 404            info@instruiraj.me

3. letnik matematične nalogez rešitvami in postopki

Pred vami je stran z zbranimi matematičnimi nalogami, ki vsebujejo rešitve in postopke.

Naloge so primerne za utrjevanje snovi, pripravo na test, popravni ali zaključni izpit ter za pripravo na maturo. Razvrščene so po težavnosti; sledijo si od osnovnih nalog do težjih, primernih za tiste učence, ki si želijo poglobiti svoje znanje.

Eksponentna in logaritemska funkcija

Eksponentna funkcijaEksponentna enačba in neenačbaLogaritemska funkcijaPravila za računanje z logaritmiLogaritemska enačba

Polinomi in racionalne funkcije

Operacije v množici polinomovNičle polinoma, Hornerjev algoritem in razcepna oblika polinomaGraf polinomaReševanje enačb in neenačb višje stopnjeGraf racionalne funkcijeRacionalne enačbe in neenačbe

Veš kaj dobiš pri nalogah rešenih s postopki?

Na spodnji povezavi smo ti pripravili primer nalog rešenih s postopki, ki si jih lahko brezplačno ogledaš.

IZBRANI PRIMERI NALOG REŠENIH S POSTOPKI 3. letnik: metrična geomerija / prizma

V spletni trgovini so na voljo naloge, ki jih prejmete v digitalni obliki - v PDF formatu.
Ob zakupu se lahko odločite za naloge, ki vsebujejo zgolj rešitve ali pa izberete rešene naloge skupaj s postopki reševanja.
Rešitve posameznih nalog s postopki so na voljo v tekstovni ali grafični obliki, v nekaterih primerih (kjer je to potrebno) pa tudi s spremljajočo razlago.

Trigonometrija

Kotne funkcije poljubno velikega kotaGrafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangensAdicijski izreki in dvojni kotiTrigonometrične enačbeNaklonski kot premice in kot med dvema premicama

Kdaj boste prejeli naloge na vaš e-naslov?

Zakupljene naloge v elektronski obliki prejmete v roku 24-ih ur po opravljenem plačilu oz. po poslanem potrdilu o plačilu.

Metrična geometrija v ravnini

Razreševanje trikotnikaPloščina in obseg pravokotnika in paralelogramaPloščina in obseg trapeza in deltoidaPloščina in obseg pravilnega n-kotnikaKrog

Tiskana oblika vseh nalog za 3. letnik

Poleg elektronske oblike nalog vam ponujamo tudi možnost zakupa vseh nalog izbranega letnika v
tiskani obliki, ki so trenutno na voljo za zakup v spletni trgovini.

Nudimo vam
NALOGE Z REŠITVAMI
v tiskani obliki
(dodaten 9% popust)
Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo), ki vsebuje rešitve. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki.
Pri nakupu nalog spremljejoče razlage in poteka reševanja nalog ni na voljo.
Nakup vključuje naloge z rešitvami, ki so trenutno na voljo za 3. letnik.
Cena: 47,19 € 51,86 €
Nudimo vam
NALOGE S POSTOPKI
v tiskani obliki
(dodaten 4% popust)
Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo), ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki reševanja.
Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno.
Nakup vključuje naloge s postopki, ki so trenutno na voljo za 3. letnik.
Cena: 128,72 € 134,08 €
Priprava nalog v tiskani obliki in pošiljanje po pošti je brezplačno.
Po plačilu predračuna bomo naloge v tiskani obliki (špiralna vezava s hrbtom in naslovnico) poslali na vaš naslov preko Pošte Slovenija.