0
  040 468 404            info@instruiraj.me

3. letnik matematične nalogez rešitvami in postopki

Pred vami je stran z zbranimi matematičnimi nalogami, ki vsebujejo rešitve in postopke.

Naloge so primerne za utrjevanje snovi, pripravo na test, popravni ali zaključni izpit ter za pripravo na maturo. Razvrščene so po težavnosti; sledijo si od osnovnih nalog do težjih, primernih za tiste učence, ki si želijo poglobiti svoje znanje.

Eksponentna in logaritemska funkcija

Eksponentna funkcijaEksponentna enačba in neenačbaLogaritemska funkcijaPravila za računanje z logaritmiLogaritemska enačba

Polinomi in racionalne funkcije

Operacije v množici polinomovNičle polinoma, Hornerjev algoritem in razcepna oblika polinomaGraf polinomaReševanje enačb in neenačb višje stopnjeGraf racionalne funkcijeRacionalne enačbe in neenačbe

Veš kaj dobiš pri nalogah rešenih s postopki?

IZBRANI PRIMERI NALOG REŠENIH S POSTOPKI 3. letnik: metrična geomerija / prizma

Zakaj so naloge s postopki prava odločitev?

+ skrajšajo čas učenja;
+ nižji stoški / inštruktor ni potreben;
+ učenec lahko sam najde napako, kje v postopku reševanja se je zmotil;
+ postopki vodijo učenca do rešitve po pravi poti;
+ z zakupom nalog s postopki vam je na voljo individualni inštruktor;
+ naloge prejmete takoj po prejetem plačilu / datoteke so vaše in si jih lahko natisnete.

Trigonometrija

Kotne funkcije poljubno velikega kotaGrafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangensAdicijski izreki in dvojni kotiTrigonometrične enačbeNaklonski kot premice in kot med dvema premicama

Kdaj boste prejeli naloge na vaš e-naslov?

Zakupljene naloge v elektronski obliki prejmete v roku 24-ih ur po opravljenem plačilu oz. po poslanem potrdilu o plačilu.

Metrična geometrija v ravnini

Razreševanje trikotnikaPloščina in obseg pravokotnika in paralelogramaPloščina in obseg trapeza in deltoidaPloščina in obseg pravilnega n-kotnikaKrog