040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Funkcija
Transformacije funkcij
Izbrano poglavje 'Transformacije funkcij' zajema 32 rešenih primerov s postopki ter 9 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Grafe funkcij lahko zrcalimo čez x ali y os, lahko jih raztegujemo v x ali y smeri, lahko pa jih tudi premikamo v omenjenih smereh. Razumevanje osnovnih transformacij pomaga pri reševanju nalog različnih funkcij v nadaljnih poglavjih.

Elektronska oblika nalog s postopki 3,69 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-02

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 26,27 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Funkcija: Funkcija, njene lastnosti in inverzna funkcija
+ Funkcija: Transformacije funkcij
+ Funkcija: Potenčna funkcija
+ Funkcija: Korenska funkcija

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Funkcija. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Zrcajenje na grafu funkcije #1

V danem primeru bomo spoznali kako zrcaljenje čez abscisno os, ordinatno os in koordinatno izhodišče poteka grafično.

Zrcaljenje v zapisu funkcije #2

V danem primeru bomo spoznali zapis zrcaljenja čez abscisno os, ordinatno os in koordinatno izhodišče.

Premik grafa funkcije v y smeri #3

V danem primeru bomo spoznali kako premik v y smeri (navzdol, navzgor) poteka grafično.

Premik grafa funkcije v x smeri #4

V danem primeru bomo spoznali kako premik v x smeri (desno, levo) poteka grafično.

Razteg v y smeri #5

V danem primeru bomo spoznali kako razteg v y smeri poteka grafično.

Razteg v x smeri #6

V danem primeru bomo spoznali kako razteg v x smeri poteka grafično.

Premik v zapisu funkcije #7

V danem primeru bomo spoznali zapis premika v x in y smeri.

Zrcaljenje in premik v x in y smeri grafa funkcije #8

Narisani graf bomo zrcalili in premikali v x in y smeri.

Premiki in raztegi na grafu funkcije #9

Ko funkcijo raztegnemo in premikamo, se moramo zavedati, da ima razteg prednost pred premikom..

Morda te zanima tudi