040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Štirikotniki in pravilni n-kotniki

Med štirikotniki s številnimi lastnostmi spoznamo romb, paralelogram, deltoid, tangentni in tetivni štirikotnik. Ko pa večkotnik posplošimo v n-kotnik, pa nam prav pride znanje enakokrakih trikotnikov.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 3,92 € z DDV

Koda izdelka: 02-01-04

Ob zakupu poglavja 'Štirikotniki in pravilni n-kotniki' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
19
primeri s postopki
34
video teorije
0
video primeri
0