040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Naravna in cela števila
Številski sistemi
Izbrano poglavje 'Številski sistemi' zajema 36 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Desetiški sistem je del našega vsakdana, dvojiški sistem pa je skrit v računalniškem svetu. Vsako število zapisano v kateremkoli številskem sistemu lahko napišemo na daljši ali krajši način. Iz enega sistema v drugega lahko prehajamo s preprostimi računskimi operacijami.

Elektronska oblika nalog s postopki 4,15 € z DDV

Koda izdelka: 01-01-04

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 47,57 € z DDV

Koda izdelka: 01-01-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Naravna in cela števila: Računanje z naravnimi in celimi števili
+ Naravna in cela števila: Potence z naravnimi eksponenti
+ Naravna in cela števila: Izrazi in razstavljanje
+ Naravna in cela števila: Številski sistemi

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Naravna in cela števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ena video teorija ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Krajši zapis števila v nekem številskem sestavu #1a

Prehod števila v nakazanem številskem sistemu/sestavu iz daljšega v krajši sistem/sestav.

Daljši zapis števila v nekem številskem sestavu #2a

Prehod števila v nakazanem številskem sistemu/sestavu iz krajšega v daljši sistem/sestav s pomočjo vsote potenc.

Pretvorimo v desetiški sistem #3a

Število v nedesetiškem sistemu pretvorimo v desetiškega s pomočjo zapisa vsote potenc števila v danem številskem sistemu.

Pretvorimo iz desetiškega sistema #4a

Število v desetiškem sistemu pretvorimo v drug sistem, tako da dano število (in nadalje količnike) delimo s številom, katerega številski sestav želimo imeti in si izpisujemo ostanke.

Pretvorimo iz desetiškega in v desetiški sistem #5

Uporabimo znanje pretvarjanja v obe smeri, s pomočjo razpisa potenc ali deljenja s številom, ki predstavlja sistem, katerega želimo imeti.

Seštej izraz brez pretvarjanja v druge sisteme #8c

Seštevamo dve števili v petiškem sestavu, kjer moramo biti pozorni na to, da cifer od 5 naprej ne smemo uporabljati.

Seštej izraz brez pretvarjanja v druge sisteme #8f

Seštevamo dve števili v dvojiškem sestavu, kjer moramo biti pozorni na to, da cifer od 2 naprej ne smemo uporabljati.

Reši enačbo, zapisano v različnih sestavih #9

Pri reševanju enačbe uporabimo znanje pretvarjanja v desetiški sistem in iz desetiškega v druge sisteme.

Poišči številski sestav za katerega velja dana enačba #10a

Pri reševanju enačbe si pomagamo s pomočjo daljšega zapisa števila (s pomočjo vsote potenc v danem številskem sestavi x).

Morda te zanima tudi