040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Odvod
Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij
Izbrano poglavje 'Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij' zajema 81 rešenih primerov s postopki ter 5 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

S pomočjo odvoda določamo različne lastnosti funkcij. Največkrat omenjena so naraščanje in padanje ter stacionarne točke funkcije.

Elektronska oblika nalog s postopki 9,34 € z DDV

Koda izdelka: 04-06-03

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 57,50 € z DDV

Koda izdelka: 04-06-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Odvod: Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje
+ Odvod: Uporaba odvoda (tangenta, normala, kot med funkcijami)
+ Odvod: Stacionarne točke, naraščanje in padanje funkcij
+ Odvod: Odvod sestavljene in inverzne funkcije
+ Odvod: Odvod implicitnih funkcij
+ Odvod: Odvod trigonometričnih funkcij
+ Odvod: Odvod logoritemske in eksponentne funkcije
+ Odvod: Drugi odvod in njegov geometrijski pomen
+ Odvod: Ekstremalni problemi in diferencial funkcije

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Odvod. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Stacionarne točke polinoma #1a

Stacionarne točke dobimo tako, da odvod funkcije enačimo z 0.

Stacionarne točke racionalne funkcije #1c

Stacionarne točke dobimo tako, da odvod funkcije enačimo z 0 in rešimo racionalno enačbo.

Lokalni ekstremi (minimumi, maksimumi) #2a

Med stacionarne točke spadajo tudi lokalni ekstremi, ki jim rečemo minimumi in maksimumi.

Nariši polinom #3a

S pomočjo izračuna ekstremov lahko polinom veliko bolj natančno narišemo.

Funkcija nima ekstremov #4a

Če želimo, da funkcija nima ekstremov, odvod funkcije ne sme biti enak 0.

Morda te zanima tudi