040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Realna števila
Sklepni in procentni račun
Izbrano poglavje 'Sklepni in procentni račun' zajema 63 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 50 sklopov (nalog).

Pri nalogah iz sklepnega računa spoznamo premo in obratno sorazmerje. Pri procentnem računu spoznamo pojem osnove ter deleža. Celo poglavje pa zajema vsakdan našega življenja.

Elektronska oblika nalog s postopki 7,26 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-07

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 58,83 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Realna števila: Kvadratni in kubični koren
+ Realna števila: Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb
+ Realna števila: Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami
+ Realna števila: Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb
+ Realna števila: Absolutna vrednost
+ Realna števila: Približki in napake
+ Realna števila: Sklepni in procentni račun

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Realna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Morda te zanima tudi