040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

| |
Realna števila
Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami
Izbrano poglavje 'Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami' zajema 60 rešenih primerov s postopki ter 14 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Pri reševanju linearnih sistemov z več neznankami uporabljamo zamenjalni način ali medtodo nasprotnih koeficientov. Včasih pa dijaki spoznajo tudi način reševanja z determinanto.

Elektronska oblika nalog s postopki 6,92 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-03

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 58,83 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Realna števila: Kvadratni in kubični koren
+ Realna števila: Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb
+ Realna števila: Sistemi linearnih enačb z dvema ali več neznankami
+ Realna števila: Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb
+ Realna števila: Absolutna vrednost
+ Realna števila: Približki in napake
+ Realna števila: Sklepni in procentni račun

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Realna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Video teorija v pripravi ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Z izražanjem reši sistem dveh enačb z dvema neznankama #21a

Izrazimo eno izmed neznank iz ene enačbe in jo vstavimo v drugo.

Z metodo nasprotnih koeficientov rešimo sistem dveh enačb z dvema neznankama #21b

Izberemo si eno izmed neznank in enačbi pomnožimo s takima številoma, da pred izbrano neznanko v obeh enačbah dobimo nasprotni števili.

Besedilna naloga #1

Ko si izpišemo podatke dobimo dve enačbi z dvema neznankama. Pri reševanju si pomagamo z izražanjem ene izmed neznank.

Razmerje dveh števil #3

Preko razmerij in produkta dveh števil pridemo do rešitve naloge.

Zapiši dvomestno število N #6

S pomočjo dveh enačb z dvema neznankama poiščemo dvomestno število N.

Starost očeta in sina #9

Preko dveh enačb dvema neznankama poiščemo leta, ki nas zanimajo.

Koliko let imata Peter in Sonja? #10

Preko dveh enačb dvema neznankama poiščemo leta, ki nas zanimajo.

Z metodo nasprotnih koeficientov rešimo sistem dveh enačb z dvema neznankama #21h

Enačbi najprej pomnožimo tako, da se znebimo ulomkov. Izberemo si eno izmed neznank in enačbi pomnožimo s takima številoma, da pred izbrano neznanko v obeh enačbah dobimo nasprotni števili.

Z metodo nasprotnih koeficientov rešimo sistem dveh enačb z dvema neznankama #22a

Enačbi najprej pomnožimo tako, da se znebimo ulomkov. Izberemo si eno izmed neznank in enačbi pomnožimo s takima številoma, da pred izbrano neznanko v obeh enačbah dobimo nasprotni števili.

Sistem dveh enačb in vpeljava nove spremenljivke #24a

V imenovalcu ulomkov opazimo iskane neznanke. Za poenostavitev enačbe si pomagamo z uvedbo nove neznanke (spremenljivke).

Sistem dveh enačb in vpeljava nove spremenljivke #24e

V imenovalcu ulomkov opazimo iskane neznanke. Za poenostavitev enačbe si pomagamo z uvedbo nove neznanke (spremenljivke).

Obravnavaj sistem dveh enačb z dvema neznankama #25a

Pri obravnavi dveh enačb z dvema neznankama moramo biti pozorni na podan parameter in upoštevati vse možnosti.

Sistem treh enačb s tremi neznankami #27a

Z izražanjem neznank in metodo nasprotnih koeficientov rešimo sistem treh enačb s tremi neznankami.

Besedilna naloga in sistem treh enačb s tremi neznankami #28

Z izražanjem neznank in metodo nasprotnih koeficientov rešimo sistem treh enačb s tremi neznankami.

Morda te zanima tudi