040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
3.7 od 5.0 [ #3 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Reševanje enačb in neenačb višje stopnje

Enačbe in neenačbe višjih stopenj rešujemo tako, da vse člene prestavimo na desno stran in s pomočjo razstavljanja ali Hornerjevega algoritma poiščemo ničle. Polinomske neenačbe rešujemo grafično.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 5,42 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-04

Ob zakupu poglavja 'Reševanje enačb in neenačb višje stopnje' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
47
video teorije
0
video primeri
15
Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Polinom in njegov vrednost #1

Kje ima polinom p(x) vrednost -16?

Reši enačbo #2a

S pomočjo Hornerjevega algoritma rešimo dano enačbo.

Reši enačbo 2b

S pomočjo Hornerjevega algoritma rešimo dano enačbo.

Reši enačbo #2c

S pomočjo Hornerjevega algoritma rešimo dano enačbo.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Reši enačbo #2d

S pomočjo Hornerjevega algoritma rešimo dano enačbo.

Reši enačbo #2e

S pomočjo razstavljanja rešimo dano enačbo.

Izračunaj presečišča danih polinomov #3a

Ko nas zanimajo presečišča dveh polinomov, rešujemo enačbo višje stopnje.

Izračunaj presečišča danih polinomov #3c

Ko nas zanimajo presečišča dveh polinomov, rešujemo enačbo višje stopnje.

Izračunaj presečišča danih polinomov #3e

Ko nas zanimajo presečišča dveh polinomov, rešujemo enačbo višje stopnje.

Neenačba višje stopnje #10

Zapiši na katerih intervalih je polinom pozitiven.

Graf polinoma #11

Iz danega grafa razberi, kdaj je polinom pozitiven oziroma negativen.

Reši neenačbo #12a

Neenačbo višje stopnje rešujemo grafično.

Reši neenačbo #12e

Neenačbo višje stopnje rešujemo grafično.

Definicijsko območje logaritemske funkcije #16a

Logaritemska funkcija je definirana, ko je logaritmand pozitiven.

Definicijsko območje korenske funkcije #16c

Korenska funkcija sode stopnje je pozitivna, ko korenjenec ni negativen.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše