0
  040 468 404            info@instruiraj.me

Realna številaz rešitvami in postopki

Poglavje uvodoma začne s ponovitvijo osnovnošolskega kvadratnega in kubičnega korena. Znanje linearnih enačb prejšnjega poglavja se nadgradi z linearnimi neenačbami in intervali, ki jih potrebujemo pri računanju absolutni vrednosti. Uporabnost dobljenega znanja pa srednješolec utrdi z računanjem približkov in napak.
Kvadratni in kubični koren
Realna števila
Kvadratni in kubični koren
Izbrano poglavje zajema 91 primerov, razdeljenih v 17 nalog.

Pri kvadratnem in kubičnem korenu ponovimo osnovnošolska pravila korenjenja, spoznamo pojem delno korenjenje in racionalizacija imenovalca.

Elektronska oblika nalog s postopki 10,49 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-01

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 32,08 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Realna števila: Kvadratni in kubični koren
+ Realna števila: Interval in linearne neenačbe
+ Realna števila: Absolutna vrednost
+ Realna števila: Približki in napake

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Realna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Veš kaj dobiš pri nalogah rešenih s postopki?

IZBRANI PRIMERI NALOG REŠENIH S POSTOPKI 1. letnik: geometrija / ravninski liki

Zakaj so naloge s postopki prava odločitev?

+ skrajšajo čas učenja;
+ nižji stroški / inštruktor ni potreben;
+ učenec lahko sam najde napako, kje v postopku reševanja se je zmotil;
+ postopki vodijo učenca do rešitve po pravi poti;
+ z zakupom nalog s postopki vam je na voljo individualni inštruktor;
+ naloge prejmete takoj po prejetem plačilu / datoteke so vaše in si jih lahko natisnete.

Interval in linearne neenačbe
Realna števila
Interval in linearne neenačbe
Izbrano poglavje zajema 55 primerov, razdeljenih v 15 nalog.

Množico vseh realnih števil med a in b imenujemo interval. Spoznamo več različnih intervalov: zaprti, odprti, interval s krajiščem v neskončnosti, ... Linearna enačba je vsak izraz v katerem nastopata neznanka in znak za neenačaj. Množica rešitev linearne enačbe je interval, množica intervalov, točka ali prazna množica.

Elektronska oblika nalog s postopki 6,34 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-02

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 32,08 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Realna števila: Kvadratni in kubični koren
+ Realna števila: Interval in linearne neenačbe
+ Realna števila: Absolutna vrednost
+ Realna števila: Približki in napake

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Realna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Absolutna vrednost
Realna števila
Absolutna vrednost
Izbrano poglavje zajema 81 primerov, razdeljenih v 20 nalog.

Absolutna vrednost realnega števila a je oddaljenost tega števila do izhodišča. Absolutna vrednost je vedno nenegativno število.

Elektronska oblika nalog s postopki 9,34 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-03

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 32,08 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Realna števila: Kvadratni in kubični koren
+ Realna števila: Interval in linearne neenačbe
+ Realna števila: Absolutna vrednost
+ Realna števila: Približki in napake

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Realna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Približki in napake
Realna števila
Približki in napake
Izbrano poglavje zajema 38 primerov, razdeljenih v 14 nalog.

Pri računanju z iracionalnimi števili (ki imajo v decimalnem zapisu neskončno neperiodičnih števil) zaradi samega zapisa števila vedno pride do zaokroževanja in napak. Približek iracionalnega števila je na določeno število decimalnih mest zaokroženo decimalno število.

Elektronska oblika nalog s postopki 4,38 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-04

Ob nakupu prejmete PDF datoteko z nalogami, ki vsebujejo rešitve skupaj s postopki. Rešitev posamezne naloge je na voljo v tekstovni ali grafični obliki. Pri nakupu nalog je vključen celoten postopek reševanja s (v nekaterih primerih) spremljajočo razlago.

Tiskana oblika celotnega poglavja 32,08 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Realna števila: Kvadratni in kubični koren
+ Realna števila: Interval in linearne neenačbe
+ Realna števila: Absolutna vrednost
+ Realna števila: Približki in napake

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Realna števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).