040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Metrična geometrija v ravnini
Razreševanje trikotnika

Za izračun ploščine trapeza in deltoida si zopet pomagamo s pravokotnikom in paralelogramom. Pri računanju v samem trapezu pa si pomagamo s kotnimi funkcijami ter kosinusnim ali sinusnim izrekom.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 4,27 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-03

Ob zakupu poglavja 'Razreševanje trikotnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
22
primeri s postopki
37
video teorije
0
video primeri
0