040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.5 od 5.0 [ #6 ]
Metrična geometrija v ravnini
Razreševanje trikotnika

Za izračun ploščine trapeza in deltoida si zopet pomagamo s pravokotnikom in paralelogramom. Pri računanju v samem trapezu pa si pomagamo s kotnimi funkcijami ter kosinusnim ali sinusnim izrekom.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 4,27 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-03

Ob zakupu poglavja 'Razreševanje trikotnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
22
primeri s postopki
37
video teorije
0
video primeri
9
Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Izračunaj dolžino stranice trikotnika #1a

Pri reševanju naloge uporabimo kosinusni izrek.

Izračunaj dolžino stranice trikotnika #4a

Pri reševanju naloge uporabimo sinusni izrek.

Izračunaj neznane stranice in kote trikotnika #5a

Pri reševanju naloge uporabimo sinusni izrek.

Izračunaj neznane stranice in kote trikotnika #5e

Pri reševanju naloge uporabimo sinusni izrek.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Ploščina paralelograma #10

Pri reševanju naloge uporabimo sinusni izrek.

Dolžina stranice c v trikotniku #12a

Pri reševanju naloge uporabimo sinusni izrek.

Enakostranični triktonik #13a

Izračunati moramo polmer včrtanega in polmer očrtanega kroga danemu triktoniku.

Pravokotni trikotnik #13b

Izračunati moramo polmer včrtanega in polmer očrtanega kroga danemu triktoniku.

Poljubni trikotnik #14a

Izračunati moramo polmer včrtanega in polmer očrtanega kroga danemu triktoniku.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše