040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Metrična geometrija v ravnini
Razreševanje trikotnika
Izbrano poglavje 'Razreševanje trikotnika' zajema 36 rešenih primerov s postopki, razdeljenih v 21 sklopov (nalog).

Za izračun ploščine trapeza in deltoida si zopet pomagamo s pravokotnikom in paralelogramom. Pri računanju v samem trapezu pa si pomagamo s kotnimi funkcijami ter kosinusnim ali sinusnim izrekom.

Elektronska oblika nalog s postopki 4,15 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-03

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 12,83 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
+ Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg trikotnika
+ Metrična geometrija v ravnini: Razreševanje trikotnika

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Metrična geometrija v ravnini. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Morda te zanima tudi