040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Osnove statistike
Razpršenost podatkov

Razpršenost podatkov je informacija o tem, kako so podatki porazdeljeni. Razpršenost izmerimo s standardnim odklonom.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 2,88 € z DDV

Koda izdelka: 01-07-04

Ob zakupu poglavja 'Razpršenost podatkov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
8
primeri s postopki
25
video teorije
0
video primeri
6
Video teorija v pripravi ...
Statistična populacija #1a

Iz besedila naloge bomo najprej razbrali, kdo je statistična populacija.

Statistična enota #1b

Iz besedila naloge bomo tudirazbrali, kdo je statistična enota.

Statistični znak #1c

Kaj pa je v dani nalogi statistični znak?

Varianca in standardni odklon negrupiranih podatkov #1j

Iz negrupiranih podatkov bomo izračunali varianco in standardni odklon podatkov.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Aritmetična sredina in standardni odklon grupiranih podatkov #1k

Iz grupiranih podatkov bomo izračunali aritmetično sredino in standardni odklon podatkov.

Standardni odklon oz. razpršenost podatkov #2

V dani nalogi bomo s pomočjo standardnega odklona ugotovili, katero dekle ima bolj stabilne finance.