040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.6 od 5.0 [ #8 ]
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika

V pravokotnem koordinatnem sistemu se s pomočjo Pitagorovega izreka naučimo računati razdaljo med dvema točkama, s pomočjo determinante pa ploščino trikotnika.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 8,42 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-02

Ob zakupu poglavja 'Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
21
primeri s postopki
73
video teorije
0
video primeri
17
Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Razdalja med točkama #1b

S pomočjo formule, ki jo izpeljemo iz Pitagorovega izreka, izračunamo razdaljo med danima točkama.

Razdalja med točkama #2a

S pomočjo formule, ki jo izpeljemo iz Pitagorovega izreka, izračunamo razdaljo med danima točkama.

Določi x, da bo razdalja med točkama enaka 13 #3a

Pri nalogi si pomagamo s formulo za izračun razdalje med dvema točkama.

Razdalja med točkama in točka na abscisni osi #4b

S pomočjo formule za razdaljo med točkama rešimo naslednjo nalogo.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Razdalja med točkama in točka na simetrali sodih kvadrantov #4e

S pomočjo formule za razdaljo med točkama rešimo naslednjo nalogo.

Obseg trikotnika #5a

S pomočjo formule za razdaljo med točkama izračunamo dolžine stranic trikotnika.

Razpolovišče daljice #7a

Razpolovišče stranice je točka s koordinatami, ki predstavljajo aritmetično sredino abscis in ordinat krajišč daljice.

Razpolovišče daljice #8a

Nalogo rešimo s pomočjo formule za izračun koordinat točke razpolovišča.

Težišče in dolžine težiščnic #8a

Spoznali bomo formulo za izračun težošča, dolžino težiščnice pa izračunamo s pomočjo razdalje med točkama.

Težišče trikotnika #10a

S pomočjo formule za izračun težišča trikotnika rešimo dano nalogo.

Višina trikotnika #13b

Višino trikotnika izračunamo s pomočjo formule za ploščino trikotnika.

Ploščina trikotnika in točka na abscisni osi #17

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Kolinearne točke #18a

Tri točke so kolinearne, ko je ploščina trikotnika (ki ima za oglišča dane tri točke) enaka 0.

Ploščina trikotnika in neznana koordinata točke #19b

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Ploščina trikotnika in točka na abscisni osi #20a

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Ploščina trikotnika in točka na ordinatni osi #20b

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Ploščina trikotnika in točka na simetrali lihih kvadrantov #20c

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše