040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.5 od 5.0 [ #6 ]
Racionalna števila
Računske operacije z ulomki

Ulomek je sestavljen iz imenovalca, ulomkove črte in števca. Ulomke bomo razširjali in jih krajšali. Spoznali bomo obratni ulomek ter računske operacije z ulomki.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 6,23 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-01

Ob zakupu poglavja 'Računske operacije z ulomki' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
13
primeri s postopki
54
video teorije
0
video primeri
16
Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Seštej ulomke #1a

Pri seštevanju treh ulomkov se srečamo z negativnim predznakom v števcu in imenovalcu.

Seštej in odštej ulomke #1b

Pri seštevanju in odštevanju ulomkov moramo najprej poiskati skupni imenovalec, ki je najmanjši skupni večkratnik vseh imenovalcev.

Izračunaj #2a

Pri danem izrazu najprej odpravimo oklepaj, nato pa poiščemo skupni imenovalec ulomkov.

Produkt vsote ulomkov #3a

Ulomka v oklepajih najprej seštejemo in nato zmnožimo med seboj.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Izračunaj #3e

Ko računamo z ulomki, jih ne želimo imeti zapisana kot celi in ulomljeni del, temveč samo z ulomkovo črto, števcem in imenovalcem.

Dvojni ulomek #4a

Ulomka v števcu in ulomka v imenovalcu najprej seštejemo, nato pa po pravilu odpravimo dvojni ulomek.

Vsota in množenje ulomkov #5a

Pri nalogi ponovimo seštevanje in množenje ulomkov.

Vsota in količnik ulomkov #5b

Pri nalogi ponovimo seštevanje in deljenje ulomkov.

Izračunaj #6a

V izraz vstavimo dane vrednosti in nato seštejemo, odštejemo in množimo ulomke.

Izračunaj #8a

Ponovimo in utrdimo odštevanje, seštevanje in množenje ulomkov.

Izračunaj #8c

Le pravilno odpravljanje oklepajev in upoštevanje prednosti računskih operacij pripeljejo do pravilnega rezultata.

Odpravi dvojni oklepaj in izračunaj #9b

Pravilno odpravimo oklepaje od znotraj navzven in upoštevamo prednosti računskih operacij.

Izračunaj #10a

V danem računu nastopajo vse štiri računske operacije med ulomki.

Dvojni ulomek #11a

Najprej poračunamo števec tako, da upoštevamo prednost deljenja. Nato pa odpravimo dvojni ulomek.

Dvojni ulomek #12a

Le pravilno odpravljanje oklepajev in upoštevanje prednosti računskih operacij pripeljejo do pravilnega rezultata.

Ulomek, ulomek, ulomek... #13a

Nalogo začnemo reševati pri najbolj preprostem ulomku, nato pa preko upoštevanja računskih operacij odpravimo vse dvojne ulomke in pridemo do rešitve.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše