040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Racionalna števila
Računske operacije z ulomki

Ulomek je sestavljen iz imenovalca, ulomkove črte in števca. Ulomke bomo razširjali in jih krajšali. Spoznali bomo obratni ulomek ter računske operacije z ulomki.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 6,23 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-01

Ob zakupu poglavja 'Računske operacije z ulomki' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
13
primeri s postopki
54
video teorije
0
video primeri
16
Video teorija v pripravi ...
Seštej ulomke #1a

Pri seštevanju treh ulomkov se srečamo z negativnim predznakom v števcu in imenovalcu.

Seštej in odštej ulomke #1b

Pri seštevanju in odštevanju ulomkov moramo najprej poiskati skupni imenovalec, ki je najmanjši skupni večkratnik vseh imenovalcev.

Izračunaj #2a

Pri danem izrazu najprej odpravimo oklepaj, nato pa poiščemo skupni imenovalec ulomkov.

Produkt vsote ulomkov #3a

Ulomka v oklepajih najprej seštejemo in nato zmnožimo med seboj.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Izračunaj #3e

Ko računamo z ulomki, jih ne želimo imeti zapisana kot celi in ulomljeni del, temveč samo z ulomkovo črto, števcem in imenovalcem.

Dvojni ulomek #4a

Ulomka v števcu in ulomka v imenovalcu najprej seštejemo, nato pa po pravilu odpravimo dvojni ulomek.

Vsota in množenje ulomkov #5a

Pri nalogi ponovimo seštevanje in množenje ulomkov.

Vsota in količnik ulomkov #5b

Pri nalogi ponovimo seštevanje in deljenje ulomkov.

Izračunaj #6a

V izraz vstavimo dane vrednosti in nato seštejemo, odštejemo in množimo ulomke.

Izračunaj #8a

Ponovimo in utrdimo odštevanje, seštevanje in množenje ulomkov.

Izračunaj #8c

Le pravilno odpravljanje oklepajev in upoštevanje prednosti računskih operacij pripeljejo do pravilnega rezultata.

Odpravi dvojni oklepaj in izračunaj #9b

Pravilno odpravimo oklepaje od znotraj navzven in upoštevamo prednosti računskih operacij.

Izračunaj #10a

V danem računu nastopajo vse štiri računske operacije med ulomki.

Dvojni ulomek #11a

Najprej poračunamo števec tako, da upoštevamo prednost deljenja. Nato pa odpravimo dvojni ulomek.

Dvojni ulomek #12a

Le pravilno odpravljanje oklepajev in upoštevanje prednosti računskih operacij pripeljejo do pravilnega rezultata.

Ulomek, ulomek, ulomek... #13a

Nalogo začnemo reševati pri najbolj preprostem ulomku, nato pa preko upoštevanja računskih operacij odpravimo vse dvojne ulomke in pridemo do rešitve.