040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Vektorji
Računske operacije med vektorji in razmerja

Vektorje seštevamo po trikotniškem ali paralelogramskem pravilu. Odštevamo pa jih s pomočjo nasprotnega vektorja. Vektor množimo tudi s skalarjem (številom), ki lahko glede na velikost in predznak spreminja dolžino in usmerjenost vektorja

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 7,96 € z DDV

Koda izdelka: 02-02-01

Ob zakupu poglavja 'Računske operacije med vektorji in razmerja' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
26
primeri s postopki
69
video teorije
0
video primeri
0