040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
5.0 od 5.0 [ #1 ]
Vektorji
Računske operacije med vektorji in razmerja

Vektorje seštevamo po trikotniškem ali paralelogramskem pravilu. Odštevamo pa jih s pomočjo nasprotnega vektorja. Vektor množimo tudi s skalarjem (številom), ki lahko glede na velikost in predznak spreminja dolžino in usmerjenost vektorja

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 8,53 € z DDV

Koda izdelka: 02-02-01

Ob zakupu poglavja 'Računske operacije med vektorji in razmerja' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
30
primeri s postopki
74
video teorije
0
video primeri
20
Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Kvadrat in vektorji #4

Izrazi en vektor z drugima dvema vektorjema.

Romb in vektorji #7a

Z danima vektorjema izrazi željeni vektor.

Romb in vektorji #7c

Z danima vektorjema izrazi razliko vektorjev.

Romb in vektorji #7d

Z danima vektorjema izrazi vsoto vektorjev.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Romb, razmerja in vektorji #8

Z danima vektorjema izrazi željeni vektor.

Trapez in vektorji #12

Z danima vektorjema izrazi željeni vektor.

Pravilni šestkotnik in vektorji #13a

Z danima vektorjema izrazi željeni vektor.

Pravilni šestkotnik in vektorji #13b

Z danima vektorjema izrazi željeni vektor.

Pravilni šestkotnik in vektorji #13c

Z danima vektorjema izrazi željeni vektor.

Kocka in vektorji #15a

Z danimi vektorji izrazi željeni vektor.

Kocka in vektorji #15b

Z danimi vektorji izrazi željeni vektor.

Tetraeder in vektorji #19

Z danimi vektorji izrazi željeni vektor.

Določi število m #21

Reši enačbo in izračunaj m.

Kolinearna vektorja #22

Določi števili m in n tako, da bosta vektorja kolinearna.

Linearno neodvisna vektorja #23a

Izračunaj števili x in y, da bo veljala dana enakost.

Linearno neodvisna vektorja #24

Dani vektor zapiši kot linearno kombinacijo drugih dveh vektorjev.

Linearno neodvisni vektorji #25a

Izračunaj števila m, n in k, da bo veljala dana enakost.

Enakokrak trikotnik in razmerja #27a

Izračunaj razmerje dolžin daljic AM:AD.

Kvadrat in razmerja #28a

V kolikšnem razmerju deli točka F diagonalo BD?

Pravokotnik in razmerja #28c

Dokaži, da se diagonali pravokotnika razpolavljata.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše