040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.2 od 5.0 [ #33 ]
Naravna in cela števila
Računanje z naravnimi in celimi števili

Naravna števila so števila, s katerimi štejemo. Za seštevanje in množenje naravnih številih veljajo zakon o zamenjavi členov (komutativnost), zakon o poljubnem združevanju členov (asociativnost) ter zakon o razčlenjevanju (distributivnost). Množica celih števil vsebuje vsa naravna števila, njihova nasprotna števila ter 0.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 7,61 € z DDV

Koda izdelka: 01-01-01

Ob zakupu poglavja 'Računanje z naravnimi in celimi števili' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
66
video teorije
0
video primeri
9
Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Računanje z notranjimi oklepaji #4d

Ponovitev računanja z notranjimi oklepaji, kjer jih moramo postopoma odpravljati.

Oklepaji in predznaki #5a

Naloga se poigra z množico oklepajev in negativnih predznakov, kjer se nam ponuja razmislek kaj pomeni število negativnih predznakov.

Seštevanje prvih 99 naravnih števil #6a

S pomočjo logike in znanja matematike lahko seštejemo tudi 99 in več števil, ne da bi jih seštevali enega za drugim.

Množenje negativnih števil #7g

Predznak produkta negativnih števil je odvisen od števila negativnih predznakov. Pozorni moramo biti na produkt, ki ima prednost pred odštevanjem.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Prednost nekaterih računskih operacij #8c

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Daljši račun z oklepaji #9j

Pri daljših računskih nalogah nas do pravilne rešitve pripelje pravilna uporaba pravil računskih operacij in postopno odpravljanje oklepajev.

Poenostavi lažji izraz #11b

Znak za produkt lahko v izrazih z neznankami tudi izpustimo, a vseeno vemo da je tam. Člene z isto neznanko pa seštejemo ali odštejemo med seboj.

Poenostavi težji izraz #12

Z odpravljanjem notranjih oklepajev izraz poenostavimo, člene z isto neznanko pa seštejemo ali odštejemo med seboj.

Poenostavi izraz in izračunaj njegovo vrednost #14

Vrednost izraza izračunamo tako, da izraz najprej poenostavimo in šele nato vstavimo vrednost neznank ter poračunamo.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše