040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.3 od 5.0 [ #65 ]
Naravna in cela števila
Računanje z naravnimi in celimi števili

Naravna števila so števila, s katerimi štejemo. Za seštevanje in množenje naravnih številih veljajo zakon o zamenjavi členov (komutativnost), zakon o poljubnem združevanju členov (asociativnost) ter zakon o razčlenjevanju (distributivnost). Množica celih števil vsebuje vsa naravna števila, njihova nasprotna števila ter 0.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 7,61 € z DDV

Koda izdelka: 01-01-01

Ob zakupu poglavja 'Računanje z naravnimi in celimi števili' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
66
video teorije
0
video primeri
29
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Video teorija v pripravi ...
Seštevanje #1a

Seštej s premislekom.

Seštevanje in odštevanje #1d

Poračunaj s premislekom.

Seštevanje in odštevanje #2a

Poračunaj postopoma.

Odkleni dostop: 7,61 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Računanje z oklepaji #3a

Poračunaj.

Računanje z oklepaji #3d

Računamo od znotraj navzven.

Računanje z notranjimi oklepaji #4a

Ponovitev računanja z notranjimi oklepaji, kjer jih moramo postopoma odpravljati.

Računanje z notranjimi oklepaji #4d

Ponovitev računanja z notranjimi oklepaji, kjer jih moramo postopoma odpravljati.

Oklepaji in predznaki #5a

Naloga se poigra z množico oklepajev in negativnih predznakov, kjer se nam ponuja razmislek, kaj pomeni število negativnih predznakov.

Seštevanje prvih 100 naravnih števil #6a

S pomočjo logike in znanja matematike lahko seštejemo tudi 100 in več števil, ne da bi jih seštevali enega za drugim.

Izračunaj #7a

Produkt treh faktorjev, kjer je eden izmed njih negativno število, je negativno število.

Izračunaj #7b

Produkt dveh negativnih števil je pozitivno število.

Izračunaj #7c

Množenje ima prednost pred seštevanjem.

Izračunaj #7g

Množenje ima prednost pred odštevanjem.

Izračunaj #8a

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Izračunaj #8b

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Izračunaj #8c

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Izračunaj #9a

Izračunaj dani izraz.

Izračunaj #9b

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Izračunaj #10a

Ko delimo negativno število s pozitivnim številom, je rezultat negativno število.

Izračunaj #10b

Pri računanju se držimo pravil, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Izračunaj #10c

Deljenje dveh negativnih števil je pozitivno število.

Izračunaj #10d

Pri računanju se držimo pravil, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Izračunaj #10g

Pri računanju se držimo pravil, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Poenostavi izraz #11a

Poenostavi dani izraz.

Poenostavi izraz #11b

Poenostavi dani izraz.

Poenostavi izraz #12

Ko imamo več oklepajev, se poenostavljaja lotimo postopoma, od znotraj navzven.

Poenostavi izraz in izračunaj njegovo vrednost #14

Vrednost izraza izračunamo tako, da izraz najprej poenostavimo in šele nato vstavimo vrednost neznank ter poračunamo.

Bencinska črpalka #15

Koliko je znašalo končno plačilo?

Besedilna naloga #17

Iz besedila moramo pravilno razbrati navodilo in zapisati račun.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.