040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe.

| |
Naravna in cela števila
Računanje z naravnimi in celimi števili
Izbrano poglavje 'Računanje z naravnimi in celimi števili' zajema 66 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Naravna števila so števila, s katerimi štejemo. Za seštevanje in množenje naravnih številih veljajo zakon o zamenjavi členov (komutativnost), zakon o poljubnem združevanju členov (asociativnost) ter zakon o razčlenjevanju (distributivnost). Množica celih števil vsebuje vsa naravna števila, njihova nasprotna števila ter 0.

Elektronska oblika nalog s postopki 7,61 € z DDV

Koda izdelka: 01-01-01

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so na voljo pri posameznem poglavju.
Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Tiskana oblika celotnega poglavja 47,57 € z DDV

Koda izdelka: 01-01-00

Tiskana oblika nalog s postopki zajema:
+ Naravna in cela števila: Računanje z naravnimi in celimi števili
+ Naravna in cela števila: Potence z naravnimi eksponenti
+ Naravna in cela števila: Izrazi in razstavljanje
+ Naravna in cela števila: Številski sistemi

Nakup nalog s postopki v tiskani obliki zajema celotno poglavje Naravna in cela števila. Nalog s postopki vključuje celoten postopek reševanja skupaj s spremljajočo razlago, kjer je to potrebno. Ob nakupu prejmete naloge v tiskani obliki (s spiralno vezavo).

Ena video teorija ...

Rešeni primeri nalog v video obliki

Računanje z notranjimi oklepaji #4d

Ponovitev računanja z notranjimi oklepaji, kjer jih moramo postopoma odpravljati.

Oklepaji in predznaki #5a

Naloga se poigra z množico oklepajev in negativnih predznakov, kjer se nam ponuja razmislek kaj pomeni število negativnih predznakov.

Seštevanje prvih 99 naravnih števil #6a

S pomočjo logike in znanja matematike lahko seštejemo tudi 99 in več števil, ne da bi jih seštevali enega za drugim.

Množenje negativnih števil #7g

Predznak produkta negativnih števil je odvisen od števila negativnih predznakov. Pozorni moramo biti na produkt, ki ima prednost pred odštevanjem.

Prednost nekaterih računskih operacij #8c

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Daljši račun z oklepaji #9j

Pri daljših računskih nalogah nas do pravilne rešitve pripelje pravilna uporaba pravil računskih operacij in postopno odpravljanje oklepajev.

Poenostavi lažji izraz #11b

Znak za produkt lahko v izrazih z neznankami tudi izpustimo, a vseeno vemo da je tam. Člene z isto neznanko pa seštejemo ali odštejemo med seboj.

Poenostavi težji izraz #12

Z odpravljanjem notranjih oklepajev izraz poenostavimo, člene z isto neznanko pa seštejemo ali odštejemo med seboj.

Poenostavi izraz in izračunaj njegovo vrednost #14

Vrednost izraza izračunamo tako, da izraz najprej poenostavimo in šele nato vstavimo vrednost neznank ter poračunamo.

Morda te zanima tudi