040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.2 od 5.0 [ #48 ]
Naravna in cela števila
Računanje z naravnimi in celimi števili

Naravna števila so števila, s katerimi štejemo. Za seštevanje in množenje naravnih številih veljajo zakon o zamenjavi členov (komutativnost), zakon o poljubnem združevanju členov (asociativnost) ter zakon o razčlenjevanju (distributivnost). Množica celih števil vsebuje vsa naravna števila, njihova nasprotna števila ter 0.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 7,61 € z DDV

Koda izdelka: 01-01-01

Ob zakupu poglavja 'Računanje z naravnimi in celimi števili' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
66
video teorije
0
video primeri
9
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Video teorija v pripravi ...
Računanje z notranjimi oklepaji #4d

Ponovitev računanja z notranjimi oklepaji, kjer jih moramo postopoma odpravljati.

Oklepaji in predznaki #5a

Naloga se poigra z množico oklepajev in negativnih predznakov, kjer se nam ponuja razmislek kaj pomeni število negativnih predznakov.

Seštevanje prvih 99 naravnih števil #6a

S pomočjo logike in znanja matematike lahko seštejemo tudi 99 in več števil, ne da bi jih seštevali enega za drugim.

Odkleni dostop: 7,61 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Množenje negativnih števil #7g

Predznak produkta negativnih števil je odvisen od števila negativnih predznakov. Pozorni moramo biti na produkt, ki ima prednost pred odštevanjem.

Prednost nekaterih računskih operacij #8c

Naloga združi odpravljanje oklepajev in pravilo, da imata množenje in deljenje prednost pred odštevanjem in seštevanjem.

Daljši račun z oklepaji #9j

Pri daljših računskih nalogah nas do pravilne rešitve pripelje pravilna uporaba pravil računskih operacij in postopno odpravljanje oklepajev.

Poenostavi lažji izraz #11b

Znak za produkt lahko v izrazih z neznankami tudi izpustimo, a vseeno vemo da je tam. Člene z isto neznanko pa seštejemo ali odštejemo med seboj.

Poenostavi težji izraz #12

Z odpravljanjem notranjih oklepajev izraz poenostavimo, člene z isto neznanko pa seštejemo ali odštejemo med seboj.

Poenostavi izraz in izračunaj njegovo vrednost #14

Vrednost izraza izračunamo tako, da izraz najprej poenostavimo in šele nato vstavimo vrednost neznank ter poračunamo.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.