040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.0 od 5.0 [ #1 ]
Zveznost in limita funkcije
Računanje s funkcijami in kompozitum

Funkcije lahko med seboj seštevamo, odštevamo, množimo in delimo. Še bolj zanimiva operacija pa je kompozitum dveh funkcij, kadar preslikujemo dve funkciji druga za drugo.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 6,92 € z DDV

Koda izdelka: 04-05-01

Ob zakupu poglavja 'Računanje s funkcijami in kompozitum' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
20
primeri s postopki
60
video teorije
0
video primeri
15
Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Vrednost funkcije pri danem številu #1a

Izračunaj f(-1)+g(0).

Določi #1b

5f(x-2)+1.

Kompozitum funkcij #1c

Zapiši kompozitum danih funkcij.

Kompozitum funkcij #1d

Zapiši kompozitum danih funkcij.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Obratna funkcija #1e

Funkciji zapiši njeno obratno funkcijo.

Inverzna funkcija #1g

Funkciji zapiši njeno inverzno funkcijo.

Inverzna funkcija #2f

Funkciji zapiši njeno inverzno funkcijo.

Določi #4a

Podan imamo izraz, ki vsebuje funkcijo f(x). Izraz razpišimo.

Kompozitum enakih funkcij #4d

Določi kompozitum dveh enakih funkcij.

Ničle kompozituma #6

Zapiši kompozitum funkcij in izračunaj njegove ničle.

Liha funkcija #8b

Dokaži, da je funkcija f(x) liha funkcija.

Inverzni funkciji #9

Dokaži, da sta dani funkciji druga drugi inverzni.

Izračunaj #10e

Izračunaj f(f(f(x))).

Zapiši #11

Zapiši funkcijo h(x)=g(h(g(x))).

Izračunaj #13

Izračunaj f(f(f(f(f(1))))).

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše