040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
Polinomi in racionalne funkcije
Racionalne enačbe in neenačbe

Racionalne enačbe in neenačbe rešujemo tako, da vse člene prestavimo na eno stran in jih združimo v en ulomek. Iz števca razberemo ničle. Racionalne neenačbe rešujemo grafično.

eUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 11,07 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-06

Ob zakupu poglavja 'Racionalne enačbe in neenačbe' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.


sklopi nalog
22
primeri s postopki
96
video teorije
0
video primeri
0