040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.0 od 5.0 [ #4 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Racionalne enačbe in neenačbe

Racionalne enačbe in neenačbe rešujemo tako, da vse člene prestavimo na eno stran in jih združimo v en ulomek. Iz števca razberemo ničle. Racionalne neenačbe rešujemo grafično.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 8,76 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-06

Ob zakupu poglavja 'Racionalne enačbe in neenačbe' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
21
primeri s postopki
76
video teorije
0
video primeri
16
Video teorija v pripravi ...
video vsebine
Racionalna enačba #1a

Reši racionalno enačbo.

Racionalna enačba #1e

Reši racionalno enačbo.

Racionalna enačba #1h

Reši racionalno enačbo.

Racionalna enačba #2a

Reši racionalno enačbo.

Odkleni dostop

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Racionalna enačba #2c

Reši racionalno enačbo.

Inverzna funkcija #3a

Izračunaj inverzno funkcijo.

Točka in racionalna funkcija #4

Določi parameter b, da bo graf funkcije potekal skozi točko T.

Presečišče funkcij #6a

Ko iščemo presečišče dveh racionalnih funkcij, moramo rešiti racionalno enačbo.

Racionalna neenačba #7a

Racionalno neenačbo rešujemo grafično.

Racionalna neenačba #7c

Racionalno neenačbo rešujemo grafično.

Racionalna neenačba #7k

Racionalno neenačbo rešujemo grafično.

Racionalna neenačba #8a

Racionalno neenačbo rešujemo grafično.

Racionalna neenačba #13c

Kdaj je f(x) večja ali enaka 1?

Definicijsko območje #19a

Zapiši definicijsko območje logaritemske funkcije.

Definicijsko območje #19b

Zapiši definicijsko območje korenske funkcije.

Naravni logaritem #20

Zapiši kdaj je logaritemska funkcija pozitivna.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.

 

Brezplačno svetovanje
za starše